Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa

Autors/ores

  • Ricard Esparza Masana Universitat Autònoma de Barcelona
  • Dolors Márquez Cebrián Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2020.12.10

Paraules clau:

Matemàtiques per a l’economia i l’empresa, Coneixements a l’accés a la universitat, Estudis de grau en economia i empresa

Resum

L’article presenta l’estudi de les implicacions de les matemàtiques als estudis universitaris de grau en l’àmbit de l’economia i empresa, i ho fa a través de l’anàlisi empírica de les característiques dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que van accedir als graus de la Facultat d’Economia i Empresa el curs 2018/2019. Seguint l’ordre cronològic del pas dels estudis pre-universitaris als universitaris, l’article analitza, sempre lligant-ho a les matemàtiques i en el context d’aquests graus, el sistema educatiu previ a la universitat, els cursos de suport que ofereixen les facultats abans de l’inici dels graus i el coneixement i l’opinió envers les matemàtiques just en el moment d’iniciar els graus. També s’estudia com aquests aspectes es relacionen amb els resultats a les assignatures de matemàtiques dels graus. Addicionalment, es discuteix el posicionament del personal docent respecte aquest tema. Tota aquesta informació ens permet finalment definir una segmentació d’estudiants per als quals es poden dissenyar iniciatives ad hoc de suport a cada tipologia d’alumnes.

Referències

Adillón, R., Jorba, L., Purroy, P., Ribas, C., Tarrío, A. (2012) Perfil matemático del alumnado de nuevo ingresso en la Facultad de Economía y Empresa de la UB. XX Jornadas ASEPUMA - VIII Encuentro Internacional, Anales de ASEPUMA, 20, pp. 1-23.

Adillón, R., Jorba, L., Purroy, P., Ribas, C. (2014) Els continguts curriculars de matemàtiques aplicades a les ciències socials a l’etapa preuniversitària. Influència en la problemàtica de la transició a la universitat. Revista CIDIU 2014, 2, pp. 1-12.

Alacid, V., Caballero, M.A., Lafuente, M. (2017) Aproximación al nivel de destreza matemàtica de los alumnos de primer curso del grado de ADE. XXV Jornadas ASEPUMA - XIII Encuentro Internacional, Anales de ASEPUMA, 25, pp. 1-21.

Becker, W.E., Watts, M. (1995) Teaching tools: Teaching methods in undergraduate economics. Economic Inquiry, 33(4), pp. 692-700.

Birch, E.R., Miller, P.W. (2006) Student outcomes at university in Australia: a quantile regression approach. Australian Economic Papers, 45(1), pp. 1-17

Boncompte, M., Sarrasí, F.J., Bermúdez, LL., Castañer, A., Marín, J., Navas, J., Pons, M.A. (2010) Estudio del perfil del alumnado de primer curso en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. En: La docencia en el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior (pp. 357-360). Ed. Colección Formación e Innovación Educativa na Universidade, Vigo.

Busto, A.I, Calvo, M.E., Escribano, M.C. (2002) El conflicto entre las matemáticas del bachillerato y las matemáticas de los primeros cursos de las facultados de económicas y empresariales. X Jornadas ASEPUMA, pp. 1-10.

Cappellari, L., Lucifora, C., Pozzoli, D. (2012) Determinants of grades in maths for students in economics. Education Economics, 20(1), pp. 1-17.

Carrillo, M., González, C., Sosa, D.N. (2013) Una triple visión sobre la adecuación de las matemáticas impartides en bachillerato para los grados de Economía y ADE. XXI Jornadas ASEPUMA – IX Encuentro Internacional, Anales de ASEPUMA, 21, pp. 1-22.

Esparza-Masana, R., Márquez-Cebrián, D. (2019) Estudi sobre els coneixements inicials de matemàtiques dels estudiants de nou accés a graus en l’àmbit de l’economia i empresa. VII Jornada Interuniversitària d’Innovació Docent en Matemàtica Aplicada a l’Economia i l’Empresa

Márquez-Cebrián, D., Esparza-Masana, R., Vilà-Carnicero X., Gómez, M., Torregrosa, J., Claveria, M. (2018) Activitats Propedèutiques de Matemàtiques: Seguiment i Avaluació. Projecte d’Innovació Docent UAB.

Márquez-Cebrián, D., Soriano-Sáez, P. (2016) Avaluació online en grups grans: ACME a la Facultat d’Economia de la UAB. RIDU Revista d’Innovació Docent Universitària, 8, pp. 65-76

Serrano, L. (2013) La modelización matemàtica en los estudios universitarios de economía y empresa: anàlisis ecológico y propuesta didáctica. Doctoral thesis. Universitat Ramon Llull, Barcelona.

Vázquez, M.A., Camacho, M.E., García, M.P., Masero, I., Zapata, A. (2009) Adecuación de los conocimientos matemáticos previos a los estudios de tipo económico-empresarial. Revista de eseñanza universitària, 34, pp. 37-43.

Descàrregues

Publicades

2020-01-30

Número

Secció

Articles