Aproximació a les fortaleses de caràcter en els estudiants d’Educació Social. Perfil d’una mostra

Diego Calderón, Anna Forés Miravalles, Josep Gustems Carnicer

Resum


La formació dels educadors socials implica desenvolupar en ells unes competències transversals que els permetin desenvolupar-se en diversos contextos laborals. Aquestes competències estan estretament relacionades amb les fortaleses de caràcter formulades per Peterson i Seligman (2004). Aquest article mostra un estudi de caràcter exploratori transversal realitzat amb 30 estudiants de quart curs de Grau d'Educació Social de la Universitat de Barcelona el curs 2014-15 aplicant el VIA Inventari de Fortaleses (VIA-IS), el qual ens permet conèixer les fortaleses de caràcter d'aquests estudiants. Després de concretar les fortaleses que apareixen en els diferents plans docents, els resultats mostren com el VIA-IS resulta un instrument que ens permet avaluar eficaçment les competències de caràcter que l'alumnat adquireix en el Grau d'Educació Social. Posteriorment, comparant aquesta recerca amb estudis fets amb altres estudiants de diversos graus i diferents universitats i dialogant sobre els resultats, es donen referències per millorar la proposta docent del Grau d’Educació Social.

Paraules clau


Competències; Fortaleses de caràcter; Educació social; Virtuts; Inventari de Fortaleses

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2016.9.2924

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona