Com aplicar un clúster jeràrquic en SPSS

Ruth Vila Baños, María-José Rubio-Hurtado, Vanesa Berlanga-Silvente, Mercedes Torrado-Fonseca

Resum


L'anàlisi de conglomerats o cluster és una tècnica multivariant que busca agrupar elements o variables tractant d'aconseguir la màxima homogeneïtat en cada grup i la major diferència entre ells, mitjançant una estructura jerarquitzada per poder decidir quin nivell jeràrquic és el més apropiat per establir la classificació .

El programa SPSS disposa de tres tipus d'anàlisi de conglomerats: l'anàlisi de conglomerats jeràrquic, bietàpic i de K mitjanes. Aplicarem el mètode jeràrquic com el més idoni per determinar el nombre òptim de conglomerats existent en les dades i el contingut dels mateixos per al nostre cas pràctic.


Paraules clau


Classificació; Conglomerats; Cluster jeràrquic i aglomeratiu

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2014.7.1717

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona