La relació entre dues variables segons l’escala de mesurament amb SPSS

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2018.11.221733

Paraules clau:

Anàlisi estadística, Investigació empírica, Anàlisi de correlació

Resum

Quan duem a terme algunes investigacions pot ser d’interès conèixer la relació que hi ha entre dues o més variables, el grau d’associació que tenen, l’augment o disminució conjunta, i la influència de l’una sobre l’altra. El tipus de correlació i la intensitat que hi ha entre dues variables es pot mesurar a través de diversos procediments. A l’article s’expliquen aquests procediments, davant de quines situacions s’ha d’aplicar cadascun, quina n’és la millor representació gràfica, i com es poden obtenir i interpretar mitjançant l'ús de SPSS. També s’explica: l’ús de khi quadrat com a mesura d’associació de dues variables d’escala nominal; la correlació de Spearman per mesurar l’associació entre dues variables ordinals, una variable d’escala ordinal amb una altra d’escalar, o bé dues variables escalars no paramètriques; finalment, la correlació de Pearson per mesurar la variació conjunta de dues variables escalars.

Biografies de l'autor/a

Mercedes Reguant Alvarez, Universitat de Barcelona

Professora associada, Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació MIDE, Facultat d'Educació.

Ruth Vilà Baños, Universitat de Barcelona

Professora Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació MIDE, Facultat d'Educació.

Mercedes Torrado-Fonseca, Universitat de Barcelona

Professora Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació MIDE, Facultat d'Educació.

Referències

Aguilar-Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. Salud En Tabasco, 11(1–2), 333–338. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711206

Bardina, X., y Farré, M. (2009). Estadística descriptiva. Barcelona: UAB.

Martínez Ortega, R. M., Tuya Pendás, L., Martínez Ortega, M., Pérez Abreu, A., y Cánovas, A. M. (2009). El coeficiente de correlación de los rangos de Spearman caracterización. Rev. Haban Cienc Méd La Habana, VIII(2), 1–19. Recuperado de http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v8n2/rhcm17209.pdf

Pardo, A., Ruiz, M., y San-Martin, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Síntesis.

Descàrregues

Publicades

2018-07-04

Com citar

Reguant Alvarez, M., Vilà Baños, R., & Torrado-Fonseca, M. (2018). La relació entre dues variables segons l’escala de mesurament amb SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(2), 45–60. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.221733

Número

Secció

Articles metodològics

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 > >>