L’anàlisi qualitativa de dades amb ATLAS.ti

Autors/ores

  • Marta Sabariego-Puig Universitat de Barcelona
  • Ruth Vilà Baños Universitat de Barcelona
  • Maria-Paz Sandín-Esteban Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2014.7.2728

Paraules clau:

Recerca, Tècnica de la investigació, Anàlisi qualitativa, Tractament de la informació, Anàlisi de contingut, Recerca qualitativa

Resum

Aquest article presenta les característiques, el procediment i la utilitat pràctica de l'anàlisi de dades qualitatives en el procés d'investigació. Es tracta d'una tasca enormement complexa per «donar sentit» a dades molt riques i denses quant a significats en els estudis de caràcter qualitatiu. El treball descriu com aplicar una eina informàtica, l’ATLAS.ti, en aquest procediment analític per a la seva major sistematicitat, així com la millor explotació i optimització dels resultats obtinguts. S'opta per un enfocament metodològic i amb valor orientatiu sobre el desenvolupament autònom de les tasques comunes de l'anàlisi de dades, com la codificació i la categorització, la construcció de xarxes semàntiques per a la generació teòrica, i l'obtenció d'outputs de resultats parcials per ser plasmats en els informes d'investigació.

Referències

Bartolomé, M. (Coord.) (1997). Diagnóstico a la escuela multicultural. Barcelona: CEDECS.

Gil, J. (1994). Análisis de datos cualitativos. Aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona: PPU, S.A.

Goetz, J. P., y LeCompte, M.D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata.

Miles, M., y Huberman, A. (1984). Qualitative data analysis. Beverly Hills: Sage.

Ruiz Olabuénaga, J. I. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

Sabariego, M. y Vilà, R. (2014). Introducción al análisis de datos cualitativos y al programa ATLAS.TI 7. Material de apoyo. Universitat de Barcelona: Dipòsit digital http://hdl.handle.net/2445/51023

Descàrregues

Publicades

2014-07-08

Com citar

Sabariego-Puig, M., Vilà Baños, R., & Sandín-Esteban, M.-P. (2014). L’anàlisi qualitativa de dades amb ATLAS.ti. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 7(2), 119–133. https://doi.org/10.1344/reire2014.7.2728

Número

Secció

Articles metodològics

Articles més llegits del mateix autor/a