El ser, el conèixer i el saber fer: les competències del formador/a des de la modalitat formativa de les «Aules Obertes a la Professionalització (AOP)»

Autors/ores

  • Montserrat Payà-Sánchez Universitat de Barcelona (UB)
  • Núria Obiols-Suari Universitat de Barcelona (UB)
  • Begoña Piqué-Simón Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1612

Paraules clau:

Formació universitària, Educació Infantil, Competències professionalitzadores, Rol de formador/a

Resum

Durant els cursos acadèmics compresos del 2008 a 2012, i a dues assignatures de primer curs de l’antiga diplomatura i nou grau d’Educació Infantil, de la Universitat de Barcelona, es va implementar la modalitat d’AOP, basada en un treball conjunt entre universitat i centres escolars, i en la incorporació d’estratègies de pràctica reflexiva, per tal d’oferir la formació teòrico-pràctica necessària per al desenvolupament de la professió de mestre/a. Des d’aquest entorn d’aprenentatge s’ha pogut aprofondir en aquelles competències que l’estudiant universitari considera importants per a desenvolupar en l’exercici professional del mestre i ha portat, tant als mestres en actiu com al professorat universitari, a interrogar-se quina és la seva funció fonamental i com dur-la a terme. Aquest estudi es va realitzar en el marc de la recerca,«Aules obertes a la professionalització (AOP): anàlisi del seu impacte en la identitat i competències del formador» (REDICE 1002-29), de la que fou investigadora principal Begoña Piqué. Aquest article ofereix les competències professionalitzadores més destacades per estudiants i mestres, així com les relacions que consideren adients d’establir entre coneixement teòric i coneixement pràctic, en el Grau d’Educació Infantil.

Biografies de l'autor/a

Montserrat Payà-Sánchez, Universitat de Barcelona (UB)

Professora Titular de la Universitat de Barcelona, Departament de Teoria i Història de l’Educació, i membres del Grup Consolidat de Recerca d’Educació Moral (GREM), Barcelona. Coordinadora i membre del Grup d’Innovació Docent Innova-the Barcelona.

Núria Obiols-Suari, Universitat de Barcelona (UB)

Professora Titular de la Universitat de Barcelona, Departament de Teoria i Història de l’Educació, i membres del Grup Consolidat de Recerca d’Educació Moral (GREM), Barcelona. Coordinadora i membre del Grup d’Innovació Docent Innova-the Barcelona.

Begoña Piqué-Simón, Universitat de Barcelona

Professora Titular de la Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica i Organització Educativa, i membre del Grup Consolidat de Recerca Entorns i Materials per a l’Aprenentatge (EMA).

Referències

Comenius, J. A. (1630; 1986). Didáctica Magna. Madrid: Akal.

Dewey, J. (1916). Democràcia i escola. Vic: Eumo.

Freire, P. (1989). La pràctica educativa. Temps d’Educació, 1, 91-100.

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía. Mèxic: Siglo XXI.

García Carrasco, J. (2007). Leer en la cara y en el mundo. Barcelona: Herder.

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2, 34-46.

Perrenoud, P. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar: profesionalización y razón pedagógica. Barcelona: Ed. Graó.

Piqué, B; Comas, A i Lorenzo, N. (2010). Estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial de mestres d’educació infantil. Barcelona: Ed. Graó.

Piqué, B. (2010). La formació inicial: cap a un model formatiu professionalitzador. GUIX, 370, 39-42.

Piqué, B. (2011). La implementació d’estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial i permanent de mestres. REIRE, 4(1), 25-42. [En linia] http://www.raco.cat/index.php/REIRE/article/view/217317/296402 [última consulta: 5 de setembre de 2011].

Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Suchodolski, B. (1986). Pedagogia de l’essència i de l’existència. Vic: Eumo.

Descàrregues

Com citar

Payà-Sánchez, M., Obiols-Suari, N., & Piqué-Simón, B. (2013). El ser, el conèixer i el saber fer: les competències del formador/a des de la modalitat formativa de les «Aules Obertes a la Professionalització (AOP)». REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 6(1), 10–33. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1612

Número

Secció

Articles de recerca