El mètode històric aplicat a la recerca educativa

Isidora Sáez-Rosenkranz

Resum


El següent article proposa l'ús del mètode històric per l'anàlisi de fenòmens educatius. En tant formen part de la dimensió social, el mètode històric també és apropiat per analitzar-los. L'article comença explicant en quins casos és útil per a la recerca educativa i alguns principis sobre el mètode històric i a continuació descriu els diferents passos i procediments involucrats.

Paraules clau


Història; Metodologia; Fonts primàries; Temps històric

Referències


Aróstegui, J. (1995). La Investigación Histórica: Teoría y Método. Barcelona: Crítica.

Braudel, F. (1980). La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid: Alianza.

Cardoso, C. (2000). Introducción al trabajo de la investigación histórica. Conocimiento, Método e Historia. Barcelona: Crítica.

Duby, G. (1994). Escribir la Historia. Revista Reflexiones, 25(1). Recuperado de http://www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/index.php/descarga-de-articulos/A%C3%B1o-1994/Edici%C3%B3n-25/Escribir-la-Historia/

Le Goff, J. (2001). Prefacio. En M. Bloch, Apología para la Historia o el Oficio de Historiador (pp. 9–33). México: Fondo de Cultura Económica.

Le Goff, J. (2005). Pensar la Historia. Modernidad, Presente, Progreso. Barcelona: Paidós.

Mattozzi, I. (2004). Enseñar a escribir sobre la Historia. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación, 3, 39–48.

Popkewitz, T. S. (2015a). Curriculum studies, the reason of “Reason” and schooling. En T. S. Popkewitz (Ed.), The “Reason” of Schooling. Historicizing Curriculum Studies, Pedagogy, and Teacher Education (pp. 1–17). Nueva York: Routledge.

Popkewitz, T. S. (Ed.). (2015b). The “Reason” of schooling: historicizing curriculum studies, pedagogy, and teacher education. Nueva York: Routledge.

Prats, J. (Ed.). (2011). Didáctica de la Geografía y la Historia. Barcelona: Graó.

Ruiz-Bueno, A. (2009). Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias. REIRE. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2(2), 96–110. http://doi.org/10.1344/reire2009.2.2226

Rüsen, J. (2004). Historical Consciouness: Narrative Structure, Moral Function and Ontogenic Development. En P. Seixas (Ed.), Theorizing Historical Consciousness (pp. 63–85). Toronto: University of Toronto Press Incorporated.

Rüsen, J. (2006). History. Narration. Interpretation. Orientation. Estados Unidos: Bergham Books.

Williams, R. (2000). Marxismo y literatura. Barcelona: Península.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2927Copyright (c) 2016 Isidora Sáez-Rosenkranz

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona