El mètode històric aplicat a la recerca educativa

Autors/ores

  • Isidora Sáez-Rosenkranz Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2927

Paraules clau:

Història, Metodologia, Fonts primàries, Temps històric

Resum

El següent article proposa l'ús del mètode històric per l'anàlisi de fenòmens educatius. En tant formen part de la dimensió social, el mètode històric també és apropiat per analitzar-los. L'article comença explicant en quins casos és útil per a la recerca educativa i alguns principis sobre el mètode històric i a continuació descriu els diferents passos i procediments involucrats.

Referències

Aróstegui, J. (1995). La Investigación Histórica: Teoría y Método. Barcelona: Crítica.

Braudel, F. (1980). La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid: Alianza.

Cardoso, C. (2000). Introducción al trabajo de la investigación histórica. Conocimiento, Método e Historia. Barcelona: Crítica.

Duby, G. (1994). Escribir la Historia. Revista Reflexiones, 25(1). Recuperado de http://www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/index.php/descarga-de-articulos/A%C3%B1o-1994/Edici%C3%B3n-25/Escribir-la-Historia/

Le Goff, J. (2001). Prefacio. En M. Bloch, Apología para la Historia o el Oficio de Historiador (pp. 9–33). México: Fondo de Cultura Económica.

Le Goff, J. (2005). Pensar la Historia. Modernidad, Presente, Progreso. Barcelona: Paidós.

Mattozzi, I. (2004). Enseñar a escribir sobre la Historia. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación, 3, 39–48.

Popkewitz, T. S. (2015a). Curriculum studies, the reason of “Reason” and schooling. En T. S. Popkewitz (Ed.), The “Reason” of Schooling. Historicizing Curriculum Studies, Pedagogy, and Teacher Education (pp. 1–17). Nueva York: Routledge.

Popkewitz, T. S. (Ed.). (2015b). The “Reason” of schooling: historicizing curriculum studies, pedagogy, and teacher education. Nueva York: Routledge.

Prats, J. (Ed.). (2011). Didáctica de la Geografía y la Historia. Barcelona: Graó.

Ruiz-Bueno, A. (2009). Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias. REIRE. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2(2), 96–110. http://doi.org/10.1344/reire2009.2.2226

Rüsen, J. (2004). Historical Consciouness: Narrative Structure, Moral Function and Ontogenic Development. En P. Seixas (Ed.), Theorizing Historical Consciousness (pp. 63–85). Toronto: University of Toronto Press Incorporated.

Rüsen, J. (2006). History. Narration. Interpretation. Orientation. Estados Unidos: Bergham Books.

Williams, R. (2000). Marxismo y literatura. Barcelona: Península.

Com citar

Sáez-Rosenkranz, I. (2016). El mètode històric aplicat a la recerca educativa. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(2), 106–113. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2927

Número

Secció

Articles metodològics