Anàlisi de les expectatives i el rendiment dels alumnes davant la implantació d’un sistema d’avaluació continuada

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/105.000001658

Paraules clau:

Rendiment, Expectatives, Avaluació continua

Resum

Aquest treball es centra en l’anàlisi de l’impacte de la introducció d’un sistema d’avaluació continuada sobre les expectatives i el rendiment dels alumnes de l’assignatura d’Estadística del nou grau de Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona. El procediment metodològic parteix de la realització de dues enquestes, una a l’inici i una altra al final del curs, amb l’objectiu de recollir les expectatives inicials i les percepcions finals dels alumnes de l’assignatura. A continuació, es porta a terme una anàlisi estadística de la informació recollida, analitzant si existeixen diferències significatives en les expectatives dels alumnes entre ambdós qüestionaris. Finalment, es creua la informació d’ambdues enquestes amb el rendiment observat amb l’objectiu de detectar els elements sobre els quals es pot actuar per tal de potenciar el rendiment de l’alumnat

Referències

Blesa, P., Bonet, M.P. y Más, J. (2000) Análisis de resultados académicos de la Universidad Politécnica de Valencia: uso de almacenes de datos. Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Politécnica de Valencia.

Clavería, O. (2009) ¿Puede ayudar la evaluación continua a mejorar el rendimiento de los alumnos?. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 2, pp. 194-209.

De Miguel, M. y Arias, J.M. (1999) La evaluación del rendimiento inmediato en la enseñanza universitaria. Revista de Educación, 220, pp. 353-377.

Lebcir, R.M., Wells, H. y Bond, A. (2008) Factors affecting academic performance of International students in Project Management courses: A case study from a British Post 92 University. International Journal of Project Management, 26, pp. 268-274.

Martínez, J.R. (2000) Motivación, estrategias de aprendizaje y evaluación del rendimiento en alumnos universitarios. Revista Electrónica de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, Vol. 5, Núm. 2.

McGivney, V. (1996) Staying or leaving the course: non-completion and retention of mature students in further and higher education. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.

Moortgat, J.L. (1996) A study of dropout in European higher education: case studies of five countries. Strasbourg: Council of Europe.

Morrison, J., Merrick, B., Higgs, S. y Le Metais, J. (2005) Researching the performance of international students in the UK. Studies in Higher Education, 30, 323-337.

Pascarella, E.T. y Terenzini, P.T. (1991) How college affects students. San Francisco: Jossey-Bass.

Yorke, M. (1998) Undergraduate non-completion in England: some implications for the higher education system and its institutions. Tertiary Education and Management, 1, 59-70.

Descàrregues

Publicades

2011-02-08

Número

Secció

Articles