Aplicació de les metodologies àgils al procés d'ensenyament-aprenentatge universitari

Sonia Martín Gómez

Resum


Aquesta proposta d'innovació docent té com a objectiu el de dinamitzar i apropar al món empresarial l'ensenyament  en l'assignatura de sis crèdits Gestió i organització d'Empreses II, cursada en el quart semestre dels diferents graus que s'ofereixen a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Pablo-CEU, de forma que l'alumne participi de forma més activa del que fins ara venia fent i s'impliqui en la solució dels problemes d'empreses reals plantejats a l'aula. Amb aquesta finalitat s'utilizaran metodologies àgils i innovacions tecnològiques, que permetin aplicar de forma pràctica l'aprenentatge basat en projectes (APB).

Per a la seva implementació es proposa la resolució d'un cas de producció per tallers, mitjançant la formació d'equips àgils, utilitzant Scrum i Kanban, fent servir per al darrer, l'aplicació Trello. L'enfoc iteratiu i incremental d'aquesta metodologia permetrà que l'alumne conegui de forma senzilla i pràctica conceptes que creixen en quant a la seva complexitat, segons es va evolucionant en la resolució del mateix.

Per a l'assignatura en qüestió, el desenvolupament de la solució es farà en cinc iteracions o sprints, afegint a cada iteració nous resultats d'aprenentatge, que permetin aconseguir les competències marcades en la matèria.


Paraules clau


Innovació; Metodologies àgils; Sprints; Scrum; Kanban; Trello

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Business Agility Corporation (BAC) (2018) Primer BACómetro sobre adopción Agile en España. Recuperado de: http://businessagilitycorp.com/

CA Technologies (2019). Informe Accelerating Velocity and Customer Value with Agile and DevOps, CA Tecnologies Enterprise.

Díaz, M., Del Dago S. (2008) Educación a Distancia en el Nivel Superior: Un Análisis sobre las Prácticas de Evaluación de los Aprendizajes. Anales del Encuentro Internacional BTM 2008: Educación, Formación y Nuevas Tecnologías. Punta del Este, Uruguay.

Díez Álvarez, M. (s.f.). Metodologías ágiles para PYMES. Recuperado de: https://resources.esmartia.com/blog/metodologia-agile-pymes.

Heys, B. (2011) Branching for Scrum. Recuperado de: https://blogs.msdn.microsoft.com/billheys/2011/01/18/branching-for-scrum/

Larmer, J., Mergendoller, J.R. (2010) Seven essentials for project-based learning. Educational Leadership, 68(1), pp. 34-37.

Paulk, M. (2002) Agile Methodologies and Process Discipline. Carnegie Mellon University.

Project Management Institute (PMI) (2017) Informe Pulse of the Profession. Recuperado de: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf

Schwaber, K. (2004) Agile project management with Scrum. Microsoft Press.

Tippelt, R., Lindemann, H. (2001) El método de proyectos. Ministerio de Educación. El Salvador, München, Berlin. Recuperado el 20 de enero de 2011 de: http://www.halinco.de/html/doces/Metproy-APREMAT092001.pdf.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2020.12.7

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona