Anàlisi de les expectatives i el rendiment dels alumnes davant la implantació d’un sistema d’avaluació continuada

Oscar Claveria

Resum


Aquest treball es centra en l’anàlisi de l’impacte de la introducció d’un sistema d’avaluació continuada sobre les expectatives i el rendiment dels alumnes de l’assignatura d’Estadística del nou grau de Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona. El procediment metodològic parteix de la realització de dues enquestes, una a l’inici i una altra al final del curs, amb l’objectiu de recollir les expectatives inicials i les percepcions finals dels alumnes de l’assignatura. A continuació, es porta a terme una anàlisi estadística de la informació recollida, analitzant si existeixen diferències significatives en les expectatives dels alumnes entre ambdós qüestionaris. Finalment, es creua la informació d’ambdues enquestes amb el rendiment observat amb l’objectiu de detectar els elements sobre els quals es pot actuar per tal de potenciar el rendiment de l’alumnat

Paraules clau


Rendimiento, Expectativas, Evaluación continua.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001658

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona