Disseny d'aplicatius “d’autodiagnòstic sectorials” com a suport del treball autònom en el nou EEES

Susana Marín feria, Margarita Carrillo Lopez, Francisco Llorente Galera, Elena Rico Gomez, Salvador Torra Porras

Resum


L'objectiu d'aquests aplicatius, centrats cadascun d'ells en diferents sectors de l'economia, és facilitar la consecució d'un dels objectius vinculats a la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), on s'estableix que el procés formatiu universitari ha de basar-se a desenvolupar l'estudi continuat i autònom dels estudiants (self-regulated/managed learning). El nostre aplicatiu informàtic és un instrument mitjançant el qual l'alumne, de forma autònoma, pot autoavaluar quin és el seu nivell de coneixement dels continguts de les assignatures d'Estadística (grau d’A.D.E. de la Universitat de Barcelona) via l'anàlisi d'una empresa situada en un determinat sector econòmic. En aquest sentit, també pot entendre's com un material didàctic en la línia de l'anomenat aprenentatge basat en problemes (problem-based learning). Amb una estructura dinàmica, basada en qüestions d'opció múltiple, i incorporada com un mòdul dins de la plataforma Moodle (utilitzada per la Universitat de Barcelona), permet una execució “on-line” del seu contingut. La nostra eina és un exemple més de com l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), pot contribuir enormement a la innovació dels processos d'ensenyament-aprenentatge en el marc universitari.

Paraules clau


EEES; Trabajo autónomo o autorregulado; Aprendizaje basado en problemas; Proceso de autoevaluación; TIC; Aplicativo informático “on-line”; Análisis estadístico empresarial

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/105.000001763

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona