La fotografia una eina de poder: una aproximació històrica

Enric Berenguer Garcia

Resum


Plantejar que la fotografia es un dels avenços propiciats per la Revolució  Industrial sembla obvi, però no sols ho hem de veure com un resultat de la «modernitat», es fruit de la decantació dels coneixements sobre el món físic que es tenien des de molt abans. Ja des de la seva aparició, s’han considerat dos aspectes propis de la Fotografia, el seu ús com una forma de recordar els fets ocorreguts, i el seu valor com document, en el sentit de donar testimoni d’una realitat en un moment concret. Tots dos han servit per convertir-la en una eina de control.


Text complet:

PDF

Referències


BLOM, P., 2019. El motín de la naturaleza: Historia de la Pequeña Edad de Hielo (1570-1700). Barcelona: Anagrama.

I. SABRA, A., 2007 “Alhazen’s Optics in Europe: Some Notes on What It Said and What It Did Not Say”. Preprint, n. 333, 53. https://pure.mpg.de/rest/items/item_2274255_1/component/ file_2274253/content

FREUND, G., 2008. La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.

HOBSBAWM, E., 2014. La Era del Capital. Barcelona: Crítica.

JEFFREY, I., 2011. Cómo leer la fotografia. Barcelona: Ramdom House Mondadori.

LIBRARY of CONGRESS, Prints and Photographs Division Washington, D.C. http://loc.gov/pic­tures/collection/brhc/

MARZO, J. L. (ed.), 2006. Fotografía y activismo. Barcelona: Gustavo Gili.

NARANJO, J. (ed.), 2006. Fotografía, antropología y colonialismo. Barcelona: Gustavo Gili.

NEWHALL, B., 2002. Historia de la Fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

OSTERHAMMEL, J., 2015. La transformación del mundo. Una historia global del siglo XIX. Bar­celona: Crítica.

SOUGEZ, M. L. (coord), 2007. Historia General de la Fotografia. Madrid: Ediciones Cátedra.

TAGG, J., 2005. El peso de la representación. Barcelona: Gustavo Gili.


Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

 

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona