L’Ajuntament de Barcelona durant la Transició: les ruptures del municipalisme en la construcció democràtica

Autors/ores

  • David Moreno Muñoz

Resum

El present article té com a principal fita exposar els eixos principals de la tesi doctoral que porta per títol “Quan l’Ajuntament de Barcelona va ser nostre. El primer ajuntament democràtic després de la mort de Franco (1979-1983)”. A través de l’estudi dels arxius de l’Ajuntament de Barcelona, les entrevistes personals i de la documentació de multitud de fons públics i privats, aquest treball analitza els eixos principals de la política de l’Ajuntament de la capital catalana, des del període pre-democràtic de Josep Maria Socías fins la finalització del primer govern democràtic (1979-1983) des de la recuperació de la democràcia, format per socialistes, comunistes, nacionalistes i republicans. Tractarem d’estudiar i analitzar els canvis i continuïtats en un context de transició i construcció democràtica, on els ajuntaments i Barcelona al capdavant tindran un paper cabdal en la formació del nou règim democràtic.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

David Moreno Muñoz

David Moreno Muñoz (Barcelona, 1986) llicenciat en Història -premi extraordinari de llicenciatura per la UB- i Doctor en Història Contemporània -menció internacional- per la
Universitat de Barcelona. Ha estat professor en pràctiques en el Departament d’Història Contemporània de la UB (2016-2019). Ha publicat articles en diverses revistes com El Viejo Topo o Mientras Tanto. Les principals àrees d’investigació són el municipalisme en el context de la Transició, els moviments socials i polítics de les esquerres a Catalunya i la Guerra Freda.

Referències

AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1982. Memòria d’activitats 1978-1981. Tinència d’Alcaldia de Finances i Serveis generals. Ajuntament de Barcelona.

AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1983. Tinència d’Alcaldia de Planificació i Ordenació de la Ciutat. Memòria d’activitats 1979-1982. Ajuntament de Barcelona.

AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1986. Memòria d’activitats 1983-1984. Macroàrea de Serveis Personals. Ajuntament de Barcelona.

AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1987. Descentralització i participació ciutadana. 4. Cronologia de la descentralització (1979-1987), Ajuntament de Barcelona.

AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1999. Barcelona: Gobierno y gestión de la Ciudad. Una ex­periencia de modernización municipal. Ediciones Díaz de Santos, Barcelona

ALEMANY, J. i MESTRE, J., 1986. Els transports a l’àrea de Barcelona: Diligències, tramvies, auto­busos i metro. TMB, Barcelona.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS., 1980. Primer any d’ajuntaments democràtics. Memòria-informe de maig 1979 a abril 1980. Programa 1980. Ajuntament de Barcelona.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS., 1980. Memòria 1980. Ajuntament de Barcelona.

ÁREA d’URBANISME. 1983. Plans i projectes per a Barcelona 1981-1982. Ajuntament de Barce­lona, Barcelona.

ARTEAGA, I., 2010. Construir ciudad en territorios urbanizados: transformaciones en la primera periferia. Tesis Doctoral, UPC, 2010, Barcelona.

ANDREU, M., 2014. El moviment ciutadà i la transició a Barcelona: la FAVB (1972-1986). Tesis Doctoral, UB, Barcelona.

BONET, M. R. i DOMINGO, M. 1998. Barcelona i els moviments socials urbans, Fundació Jaume Bofill i Editorial Mediterrània, Barcelona.

CASADO, D. i GUILLÉN, E., 1987. Introducción a los servicios sociales. ACEBO, Madrid.

CASASSAS, Lluís i CLUSA, J., 1982. L’organització territorial i administrativa de Barcelona: Fun­cions i àmbits de descentralització: Els nous districtes. Resultats de la presentació pública i dictamen final. Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

CUNILL, J., 1981. El Raval. Criteris, objectius i propostes de planejament. Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

DOMÈNECH, R., 1989. Panorámica de los servicios sociales y del Trabajo Social 1939-1988. Do­cumentos de Servicios Sociales. Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS), Barcelona.

DOMÈNECH, R., 2012. Vivències sociopolítiques i treball social: “El meu granet de sorra. Impuls a l’Acció Social, Barcelona.

DONATO, E., 1979. “La Barcellona di Solans. La politica degli interventi del comune di Barcellona” Lotus International. Rivista trimestrale di architettura, núm. 23, Milano.

ESTEBAN, J., 1999. El projecte urbanístic. Valorar la perifèria i recuperar el centre. Edicions UB, Barcelona.

FABRE, J. i HUERTAS, J. M., 1998. Barcelona, la construcció d’una ciutat, 1888-1988, Publicacions de Barcelona, Barcelona.

GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ., 1981. Reglamento de los Consejos Municipales de Distrito. Con aprobación del 21 de diciembre de 1979. Ajuntament de Barcelona.

HUERTAS, J. M, i FABRE, J., 1983. “Quaranta anys d’Ajuntament sense eleccions municipals demo­cràtiques”, a L’Avenç, núm. 58, Barcelona.

MARAGALL, P., 2008. Oda inacabada. Memòries, La Magrana, Barcelona.

NADAL, J., 1987. Els comptes de Barcelona: l’experiència del finançament municipal: 1981-1986. La Magrana, Barcelona.

RUBIOL, G. i VILÀ, A., 2003. Marc històric dels serveis socials locals de Catalunya, Diputació de Barcelona, Barcelona.

SCARNATO, A., 2016. Barcelona Supermodelo. La complejidad de una transformación social y urbana (1979-2011), Comanegra, Barcelona.

SERRA, N., 1982. La gestió de Barcelona: Una política municipal. Ajuntament de Barcelona.

VIDAL-FOLCH, X., 1994. Els catalans i el poder, El País/Aguilar, Madrid.

Descàrregues

Publicades

2021-01-22

Com citar

Moreno Muñoz, D. (2021). L’Ajuntament de Barcelona durant la Transició: les ruptures del municipalisme en la construcció democràtica. Segle XX: Revista Catalana d’història, (13), 238–260. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/33436

Número

Secció

Recerques i assajos