Les espines de la rosa. L’ardu camí històric del socialisme a Catalunya (1945-2010)

Jaume Muñoz Jofre

Resum


Malgrat que l’objectiu de la formació d’un partit socialista unitari a Catalunya es trobés entre les aspiracions fundacionals de moltes de les forces adscrites a aquesta ideologia que van sorgir al Principat des del 1908, no va ser fins set dècades més tard que aquest projecte es va fer realitat, amb la creació del Partit dels Socialistes de Catalunya (1978). Durant tot aquest temps, els obstacles amb els que va topar aquest
espai ideològic van ser múltiples a Catalunya, tant per factors externs com per factors associats a dinàmiques internes dels seus diversos actors. Aquest article estudia el tortuós recorregut que van seguir les diverses famílies socialistes a Catalunya durant aquests primers setanta anys d’història, centrant-se en l’evolució d’aquest espai polític a partir de la fundació del Moviment Socialista de Catalunya (1945), per acabar analitzant breument la vida interna i institucional del PSC entre el 1978
i 2010. Veurem, doncs, com els socialistes catalans van passar de ser una opció minoritària però amb representants molt influents sobre el conjunt de la vida política del món antifranquista a esdevenir, a partir de l’any 1977, uns agents claus en la confecció de l’Espanya democràtica a nivell municipal, estatal i, finalment, autonòmic.


Text complet:

PDF

Referències


ANDRADE BLANCO, J. A., 2012, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político. Siglo XXI de España Editores, Madrid

BALLESTER, D., 2003, Els homes sense nom. L’exili i la clandestinitat de la UGT de Catalunya (1939- 1976), Viena Edicions, Barcelona

BORDETAS, I., SÁNCHEZ, A., 2019, L’antifranquisme oblidat. De la dissidència cristiana al comunisme revolucionari (1953-1972), Editorial Base, Barcelona

CASARES, F., 2016, Compromís amb la justícia. Memòries d’un advocat laboralista (1958-1978), L’Avenç, Barcelona

COLOMÉ, G., 1989, El partit dels socialistes de Catalunya. Estructures, funcionament i electorat, Edicions 62, Barcelona

DDAA, 1995, Els orígens del Moviment Socialista de Catalunya, Fundació Rafael Campalans i Ed. Co­lumna, Barcelona

DDAA, 2008, PSC. 30 anys de socialisme català. Fundació Rafael Campalans, Barcelona

ESCULIES, J., 2018, Ernest Lluch. Biografia d’un intel·lectual agitador, La Magrana, Barcelona

FERRER GONZÁLEZ, C., 2018, Sota els peus del franquisme. Conflictivitat social i oposició política a Tarragona, 1956-1977. Arola, Tarragona.

FERRER GONZÁLEZ, C.; MUÑOZ JOFRE, Jaume, 2016, “El anticomunismo en la izquierda. A propósito del origen y la ruptura del Moviment Socialista de Catalunya (1945-1966)”, a Siglo. Actas del V Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Universidad de La Rioja, Logroño

GUERRA SESMA, D., 2013, Socialismo español y federalismo (1873-1976), Fundación José Barrei­ro-KRK Ediciones, Oviedo

JULIÁ, S. (coord.), 1988, El socialismo en las nacionalidades y regiones. Madrid: Editorial Pablo Iglesias

JULIÁ, S., 1997, Los socialistas en la política española (1879-1982), Taurus, Madrid

LO CASCIO, P., 2008, Nacionalisme i autogovern. Catalunya, 1980-2003, Afers, Catarroja-Barcelona

MARAGALL, P., 2008, Oda inacabada: memòries, RBA, Barcelona

MARTÍN RAMOS, J. L. (ed.), 1994, Història del socialisme a Catalunya (1940-1975), Ed. Columna, Barcelona

MAYAYO, A., 2002, La ruptura catalana. Les eleccions del 15-J del 1977, Afers, Barcelona

MERCADER, J., 2008, Mil dies amb PM. Crònica viscuda de la presidència de Pasqual Maragall, La Ma­grana, Barcelona

MOLINERO, C., YSÀS, P., 2014, La cuestión catalana. Cataluña en la transición española, Crítica, Bar­celona

MUÑOZ JOFRE, J., 2019, Perseguint la llibertat. La construcció de l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982, L’Avenç, Barcelona.

MUÑOZ JOFRE, J., 2020, “Els socialistes catalans en la configuració de l’Espanya democràtica (1982-2010)”, Working Paper 2020 de la Fundació Catalunya Europa (consultable a: https://www. catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/b1bc2-wp_socialistescatalans-1-.pdf) MUÑOZ JOFRE, J., 2020, La construcció de l’espai socialista a Catalunya i el seu paper en la con­figuració de l’Espanya democràtica (1945-2010), Tesi Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona

MUÑOZ SÁNCHEZ, A., 2012, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, RBA, Barcelona.

NADAL FARRERAS, J., 2003, Catalunya: catalanisme i socialisme, Ed. Mediterrània, Barcelona

OBIOLS, R., 2013, El mínim que es pot dir, La Magrana, Barcelona

RIQUER, B. de i CULLA, J. B., 1989, El Franquisme i la Transició democràtica (1939-1988), Edicions 62, Barcelona

RIQUER, B. de, 2003, La Catalunya autonòmica (1975-2003), Edicions 62, Barcelona

RUBIOL, G., 1995, Josep Pallach i el Reagrupament, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona

SOTO CARMONA, A., MATEOS LÓPEZ, A. (dirs.), 2013, Historia de la época socialista. España: 1982-1996, Editorial Sílex, Madrid

TRIGINER, J. M., MOLAS, I., 1998, Vint anys d’història del PSC. Fundació Rafael Campalans, Bar­celona.


Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

 

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona