Nota editorial: Nova Etapa

Autors/ores

  • Andreu Mayayo Artal Universitat de Barcelona
  • Javier Tébar Hurtado Universitat de Barcelona

Resum

Nova etapa

SEGLE XX s’ha fet gran. I el número 13 és per nosaltres motiu de satisfacció i de certificació d’un gran salt de qualitat. Després de dotze anys de singladura i amb més d’un centenar d’autores i autors que han bufat ben fort per les pàgines de la revista, noves bases d’indexació, com SCOPUS i ERIH PLUS, han reconegut l’esforç realitzat i ens esperonen a millorar els continguts i el format de la revista. En aquest sentit, hem ampliat la secció d’assajos de cinc a dotze articles i hem canviat el format per a facilitar la seva difusió i lectura online. Calia trencar amarres amb l’empremta del paper encara ben present, malgrat el seu abandonament a partir del número sis, i lliscar sense lligadures per la immensitat i les profunditats del oceà digital. L’any 2020 vam rebre 8.000 visites i es van descarregar 12.000 arxius.

Segle XX ha decidit adoptar una política editorial destinada a eliminar la desigualtat de gènere en els seus processos editorials. Per aquesta raó, assumeix de manera pública un compromís de plantejar-se els objectius de: 1) assolir la paritat en la composició dels seus òrgans de direcció i en la selecció de les seves avaluadores i els seus avaluadors. 2) promoure la visibilitat de les recerques realitzades per dones a través de fomentar la publicació d’articles de qualitat així com de la ressenya d’obres rellevants de les quals són autores especialistes. 3) apostar per l’ús d’un llenguatge inclusiu i neutral. D’aquesta manera, esperem contribuir a superar els obstacles estructurals que limiten la participació de la dona en la producció i difusió de coneixements.

Aprofitem l’avinentesa per a reiterar el nostre compromís amb la recerca, el debat i la crítica. L’ampliació dels assajos ens permet obrir encara més les portes a recerques derivades de tesis doctorals. Agraïm la tasca realitzada per les avaluadores i els avaluadors, que contribueixen d’una manera decidida a garantir la qualitat i la millora dels articles publicats. Així mateix, cal reconèixer la disponibilitat i el capteniment de tots els que han acceptar participar en la secció de debats historiogràfics com un espai imprescindible de confrontació d’idees i d’aportació de noves fonts. En darrer lloc, però no per això el menys important, la crítica acurada de les novetats bibliogràfiques ha tingut sempre una gran acollida per part dels lectors.

Us desitgem un 2021 amb molta salut i bon humor. I, malgrat recular més enllà del segle XX, proposar-se una mirada i reflexió necessària sobre el 150è aniversari de la Commune de París, origen de la República Universal i de la cultura política que fonamenta aquesta revista.

Nueva etapa

SEGLE XX se ha hecho mayor. Y el número 13 es para nosotros motivo de satisfacción y de certificación de un gran salto de calidad. Después de doce años de singladura y con más de un centenar de autoras y autores que han participado con fuerza y originalidad en las páginas de la revista, nuevas bases de indexación, como SCOPUS y ERIH PLUS, han reconocido el esfuerzo realizado y nos animan a mejorar los contenidos y el formato de la revista. En este sentido, hemos ampliado la sección de ensayos de cinco a doce artículos y hemos cambiado el formato para facilitar su difusión y lectura online. Había que romper amarras con la huella del papel todavía bien presente, a pesar de su abandono a partir del número seis, y de deslizarse sin ataduras por la inmensidad y las profundidades del océano digital. En el año 2020 recibimos 8.000 visitas y se descargaron 12.000 archivos.

Junto con estos cambios, Segle XX también ha decidido adoptar una política editorial destinada a eliminar la desigualdad de género en sus procesos editoriales. Por esta razón, asume de manera pública el compromiso de plantearse los objetivos de: 1) lograr la paridad en la composición de sus órganos de dirección y en la selección de sus evaluadoras y sus evaluadores. 2) promover la visibilidad de las investigaciones realizadas por mujeres a través de fomentar la publicación de artículos de calidad, así como de la reseña de obras relevantes de las cuales son autoras especialistas. 3) apostar por el uso de un lenguaje inclusivo y neutral. De esta manera, esperamos contribuir a superar los obstáculos estructurales que limitan la participación de la mujer en la producción y difusión de conocimientos.

Aprovechamos la ocasión para reiterar nuestro compromiso con la investigación, el debate y la crítica. La ampliación de los ensayos nos permite abrir aún más las puertas a investigaciones derivadas de tesis doctorales. Agradecemos la labor realizada por las evaluadoras y los evaluadorres, que contribuyen de una manera decidida a garantizar la calidad y la mejora de los artículos publicados. Asimismo, hay que reconocer la disponibilidad y el comportamiento de todos los que han aceptado participar en la sección de debates historiográficos como un espacio imprescindible de confrontación de ideas y de aportación de nuevas fuentes. En último lugar, pero no por ello el menos importante, la crítica cuidadosa de las novedades bibliográficas ha tenido siempre una gran acogida por parte de los lectores.

Os deseamos un 2021 con mucha salud y buen humor. Y, a pesar de retroceder más allá del siglo XX, proponerse una mirada y reflexión necesaria sobre el 150 aniversario de la Commune de París, origen de la República Universal y de la cultura política que fundamenta esta revista.

Andreu Mayayo Artal i Javier Tébar Hurtado

Grup Editorial

 

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Publicades

2021-01-20

Com citar

Mayayo Artal, A., & Tébar Hurtado, J. (2021). Nota editorial: Nova Etapa. Segle XX: Revista Catalana d’història, (13), 3–6. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/33464

Número

Secció

Sobre política editorial

Articles més llegits del mateix autor/a