Dòlars per la federalització d’Europa.

Autors/ores

  • Víctor Gavín Universitat de Barcelona

Resum

Durant la primera dècada des de la finalització de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units cregueren fermament que Europa Occidental podia reorganitzar-se política, econòmica i socialment com una federació seguint el model nord-americà. A tal fi, estigueren disposats a invertir els diners necessaris per fer-ho realitat. Si bé un programa com el Pla Marshall és prou conegut a nivell general, no ho és tant els diners que es canalitzaren a través d’organitzacions que implicaven a la societat civil com el Moviment Europeu. Organismes com el American Committee on United Europe (ACUE) feren de pont entre els Estats Units i Europa. per els dòlars nord-americans

 

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Víctor Gavín, Universitat de Barcelona

Víctor Gavín és professor s la Secció d’Història Contemporània i Món Actual del Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
La seva activitat de recerca està focalitzada en la història de la d’integració europea, la relació transatlàntica entre Europa i els Estats Units i la incidència estrangera en el procés de transició política a Espanya des dels darrers anys del Franquisme. Membre del Centre d’Estudis Històrics  Internacionals (CEHI) de la Universitat de Barcelona, participa en projectes de recerca sobre Europeisme i xarxes transatlàntiques als segles XIX – XX i Espanya i Portugal davant la segona ampliació de les comunitats europees. Es membre del consell de redacció de les revistes Índice Histórico Español, Pasado y Memoria, y The Journal of Transatlantic Studies.

Referències

ALDRICH, R. J., 2002. The Hidden Hand. Britain, America and Cold War secret intelligence. The Overlook Press, Woodstock.

ALDRICH, R. J., 1997. “OSS, CIA and European unity: The American Committee on United Eu­rope, 1948-60”, Diplomacy & Statecraft, 8:1, 1997, pp.184 – 227.

BERGHAHN, V.R., 2001. America and the intellectual cold wars in Europe. Shepard Stone between philanthropy, academy, and diplomacy, Princeton University Press, Princeton.

BERMAN, E. H., 1983. The influence of the Carnegie, Ford and Rockefeller Foundations on Ame­rican Foreign Policy. The ideology of philanthropy. State University of New York Press, Nueva York.

COUDENHOVE – KALERGI, R. N., 2010. Pan-Europa, Ediciones Encuentro, Madrid.

DOMÍNGUEZ CASTRO, L. Y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,S., 2020. “Europeísmo(s) en la posgue­rra: la opción britànica por la cooperación intergubernamental”, Historia y Política, 44, 2020, pp. 23 – 53.

ELLWOOD, D., 1992. Rebuilding Europe. Western Europe, America and postwar reconstruction, Longman, Londres.

FARNETTI, P.B., 2004. Gli Stati Uniti e l’unità europea 1940 – 1950. Percorsi di un’ idea, Franco Angeli, Milan.

GAVÍN, V. 2007. Europa Unida. Orígenes de un malentendido consciente, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona.

GAVÍN, V., 2005. La Comunidad Europea de Defensa ¿idealismo europeo o interès de estado? (1950- 1954) Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona.

HEYDE, V., 2010. De l’esprit de la résistance jusqu’à l’idée de l’Europe. Projets européens et améri­cains pour l’Europe de l’après-guerre (1940 – 1950), Peter Lang, Bruselas.

KUPCHAN, CH., 2020. Isolationism. A history of America’s efforts to shield itself from the world. Oxford University Press, Oxford.

LUNDESTAD, G., 1997. Empire by integration. The United States and European integration, 1945- 1997, Oxford University Press, Oxford

PARMAR, I., 2015. Foundations of the American Century. The Ford, Carnegie and Rockefeller Foundations in the rise of American Power, Columbia University Press, Nueva York

ROCKEFELLER, D., 2003. Memoirs, Random House, Nueva York.

STEIL, B., 2019. The Marshall Plan: Dawn of the Cold War, Simon & Schuster, Nueva York.

VAYSSIÈRE, B., 2006. Vers une Europe Fédérale ? Les espoirs et les actions fédéralistes au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, Peter Lang, Bruselas.

WERTHEIM, S., 2020. Tomorrow the World. The birth of US global supremacy, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass.

WILFORD, H. “Calling the tune? The CIA, the British Left and the Cold War, 1945 – 1960”,Sco­tt-Smith, G. y Krabbendam, H.,(eds) 2003. The Cultural Cold War in Western Europe 1945 – 1960, Frank Cass, Londres, pp. 41 – 50

Descàrregues

Publicades

2020-01-30

Com citar

Gavín, V. (2020). Dòlars per la federalització d’Europa. Segle XX: Revista Catalana d’història, (13), 146–165. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/33557

Número

Secció

Recerques i assajos