Diplomàcia i repressió. La persecució hispano-francesa de l’exili republicà, 1937-1951

Jordi Guixé Coromines

Resum


Diplomàcia i repressió és un treball que, al llarg de tres importants guerres, la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, analitza la repressió d’Estat, policial i ofi ciosa contra els exiliats de la Segona República espanyola a
França. Les estratègies i pactes diplomàtics ofi ciosos marcaren unes polítiques policials obscures que afectaren la vida de milers de refugiats. La repressió fou política i l’article analitza la continuïtat repressiva derivada d’una guerra civil fi ns a les
operacions de «caça de bruixes» contra els comunistes espanyols a França el 1950. La base són les fonts documentals originals —fonts primàries— dels arxius francesos i espanyols —ministerials, policials i militars. La persecució i la repressió d’exiliats republicans va viure tot tipus de casuístiques i afectà des dels alts càrrecs polítics fi ns als més humils deportats. En tot aquest procés els estats espanyol i francès van ser jutge i part. Les diferents expectatives diplomàtiques i  geoestratègiques, dictades contra el respecte als drets més elementals, marcaren el món de l’exili. A més dels fets, l’article ens apropa a la «repressió extraterritorial» del franquisme, dura, fanàtica i obsessiva, contra l’exili republicà.

Paraules clau


Guerra civil, Franquisme, Exili, Repressió exterior, Relacions diplomà tiques.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

 

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona