Diplomàcia i repressió. La persecució hispano-francesa de l’exili republicà, 1937-1951

Autors/ores

  • Jordi Guixé Coromines

Paraules clau:

Guerra civil, Franquisme, Exili, Repressió exterior, Relacions diplomà tiques.

Resum

Diplomàcia i repressió és un treball que, al llarg de tres importants guerres, la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, analitza la repressió d’Estat, policial i ofi ciosa contra els exiliats de la Segona República espanyola a
França. Les estratègies i pactes diplomàtics ofi ciosos marcaren unes polítiques policials obscures que afectaren la vida de milers de refugiats. La repressió fou política i l’article analitza la continuïtat repressiva derivada d’una guerra civil fi ns a les
operacions de «caça de bruixes» contra els comunistes espanyols a França el 1950. La base són les fonts documentals originals —fonts primàries— dels arxius francesos i espanyols —ministerials, policials i militars. La persecució i la repressió d’exiliats republicans va viure tot tipus de casuístiques i afectà des dels alts càrrecs polítics fi ns als més humils deportats. En tot aquest procés els estats espanyol i francès van ser jutge i part. Les diferents expectatives diplomàtiques i  geoestratègiques, dictades contra el respecte als drets més elementals, marcaren el món de l’exili. A més dels fets, l’article ens apropa a la «repressió extraterritorial» del franquisme, dura, fanàtica i obsessiva, contra l’exili republicà.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Jordi Guixé Coromines

Doctor en Història per la Universitat de Barcelona i per la Université Paris III, Sorbonne-Nouvelle, Tercer Cicle per la Université Paris I Panthéon-Sorbonne en
Història de les Relacions Internacionals Contemporànies. Responsable de Projectes i Espais de Memòria del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. És autor de diversos articles i conferències al voltant de la història i la memòria pel
període 1936-1980. Ha publicat a les revistes L’Avenç, Oppidum, Sàpiens, Revista de Catalunya, etc. Així mateix, és autor de la monografia L’Europa de Franco (2002). La seva tesi doctoral Diplomacia y Represión. La persecución hispanofrancesa del exilio republicano, 1937-1951, que fou presentada l’any 2006, és inèdita.

Descàrregues

Publicades

2013-10-22

Com citar

Guixé Coromines, J. (2013). Diplomàcia i repressió. La persecució hispano-francesa de l’exili republicà, 1937-1951. Segle XX: Revista Catalana d’història, (1), 83–104. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/8110

Número

Secció

Recerques i assajos