El mètode Delphi

Mercedes Reguant Álvarez, Mercedes Torrado-Fonseca

Resum


El mètode Delphi és una tècnica de recollida d'informació que permet obtenir l'opinió d'un grup d'experts a través de la consulta reiterada. Aquesta tècnica, de caràcter qualitatiu, és recomanable quan no es disposa d'informació suficient per a la presa de decisions o cal, per a la nostra investigació, recollir opinions consensuades i representatives d'un col·lectiu d’experts. En aquest article es descriuen les característiques principals de la tècnica i es detalla el procés de consultes reiterades en l'aplicació de la tècnica.

Paraules clau


Entrevista grupal; Consens d'opinió; Estratègia de recollida d'informació qualitativa

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2016.9.1916

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona