Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d’una dècada de trajectòria en el mercat laboral

Autors/ores

  • Montserrat Freixa-Niella Universitat de Barcelona
  • Mercedes Torrado-Fonseca Universitat de Barcelona
  • Immaculada Dorio-Alcaraz Universitat de Barcelona
  • Elisabeth Pelfort-Homs Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1512

Paraules clau:

Educació superior, Inserció laboral, Educació social, Immigrants

Resum

Aquesta investigació parteix del fet que el coneixement dels processos d’inserció laboral en l’educació superior és una informació clau per millorar el pla d’estudis i adequar la formació universitària a les demandes reals del mercat laboral. La recerca està contextualitzada en la diplomatura d’Educació Social en el moment just d’elaboració del nou grau d’Educació Social, i pretén conèixer quines han estat les trajectòries al mercat laboral dels seus diplomats i diplomades. Per aquest motiu, s’ha portat a terme un estudi descriptiu i complet. La població de referència correspon a les promocions de la diplomatura des del curs 1995-1996 fins al 2004 2005. La mostra final ha estat de 369 estudiants. Dins d’aquesta mostra s’han analitzat separadament els resultats del col•lectiu d’estudiants immigrants. Els resultats obtinguts fan un recorregut des de com són i qui són fins a com ha estat la seva inserció en tots aquests anys. A partir d’aquí, les conclusions que es presenten s’estructuren en tres apartats: el perfil d’inserció, la professió i la situació del col•lectiu d’estudiants immigrants. Finalment, l’equip investigador fa una sèrie de propostes de millora que caldria tenir presents en el nou context educatiu.

Biografia de l'autor/a

Montserrat Freixa-Niella, Universitat de Barcelona

Dept. MIDE. Facultat de Pedagogia Grup de recerca TRALS

Referències

ANECA (2009). Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España. Factores de facilitación y de obstaculización. Madrid: ANECA.

AQU (2007). Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d’inserció laboral. Barcelona: AQU.

AQU (2011). Universitat i treball a Catalunya. Barcelona: AQU.

Arjona Garrido, A.; Checa Olmos, J. C.; Checa Olmos, F. (2008). «Inmigrados en la Universidad de Almería. Una oportunidad para la convivencia intercultural». Gazeta de Antropología, 24, 24-40.

De la Fuente, G.; Reglero, M. (2004). «Factores sociales que condicionan la inserción laboral del educador social». Actas del IV Congreso Estatal del/a Educador/a Social. Santiago de Compostel·la.

Figuera, P. (1996). La inserción del estudiante en el mercado laboral. Barcelona: EUB.

Figuera, P.; Dorio, I.; Torrado, M. (2007). «Funcionament dels processos d’accés al mercat qualificat». Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d’inserció laboral. Barcelona: AQU, 187-240.

Figuera, P.; Freixa, M.; Massot, I.; Torrado, M.; Rodríguez Moreno, M. L. (2008). «L’èxit de les trajectòries formatives obligatòries i postobligatòries en contextos multiculturals». Recerca i immigració. Col•lecció Ciutadania i Immigració, 1, 13-31.

Fullana, J.; Pallisera, M. (coord.) (2008). La professió d’educador social. Estudi sobre la inserció laboral i el perfil professional. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.

González Barea, E. M. (2001). «Etapas de un proceso migratorio estudiantil: Marroquiesen la Universidad de Granada». Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 94 (51). http://www.ub.es/geocrit/sn94-51.htm

Llosa, J. (coord.); Dorio, I.; Figuera, P.; Torrado, M. (2006). La llicenciatura de Física: perfil de la professió. Barcelona: Societat Catalana de Física.

MEC (2010). Avance de la estadística de los estudiantes universitarios. Curso 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010.

Pérez Serrano, G.; Sarrate Capdevila, M. L. (2009). «Variables que definen el perfil del inmigrante universitario». Contextos Educativos, 12, 11-29.

Rodríguez, S.; Fita, E.; Torrado, M. (2004). «El rendimiento académico en la transición secundaria-universidad». Revista de Educación, 334, 391-414.

Vecina Marchante, C. (2005). «Jóvenes inmigrantes en la Universidad de Baleares. El privilegio de la “distinción”». Revista de ciencias sociales Aposta, 16. http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vecina1.pdf

Descàrregues

Publicades

2012-01-09

Com citar

Freixa-Niella, M., Torrado-Fonseca, M., Dorio-Alcaraz, I., & Pelfort-Homs, E. (2012). Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d’una dècada de trajectòria en el mercat laboral. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(1), 13–36. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1512

Número

Secció

Articles de recerca

Articles més llegits del mateix autor/a