Anàlisi de regressió lineal múltiple amb SPSS: un exemple pràctic

Ruth Vilà Baños, Mercedes Torrado-Fonseca, Mercedes Reguant Alvarez

Resum


INTRODUCCIÓ. L’article presenta l’anàlisi de regressió lineal múltiple mitjançant l’exposició d’un cas pràctic utilitzant SPSS com a programa estadístic. Es tracta d’una tècnica aplicada a una àmplia varietat de situacions per a la predicció de fenòmens diversos. Es posen en joc més de dues variables que s’exploren, i es quantifica la relació entre la variable dependent i les variables independents. MÈTODE. L’aplicació de la tècnica implica cinc passos: 1. Seleccionar la variable dependent; 2. Seleccionar les variables explicatives; 3. Verificar els supòsits necessaris per poder aplicar adequadament la tècnica; 4. Interpretar el model resultant, identificant les variables predictores proposades i la seva importància explicativa; 5. Establir la bondat d’ajust del model i la seva capacitat predictiva. RESULTATS. En l’exemple d’estudi proposat sobre violències de gènere entre adolescents en els entorns virtuals, l’aplicació d’aquesta tècnica ha permès identificar factors associats al comportament ciberagressor vinculats a una sèrie de variables de tipus tecnològic i personal.

Paraules clau


Regresión lineal múltiple; Técnicas multivariables; Técnicas predictoras; Ciberviolencias de género; SPSS

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Camacho, C. (2006). Regresión lineal simple. Documento inédito. Recuperado de http://personal.us.es/vararey/adatos2/Regsimple.pdf

De la Fuente Fernández, S. (2011). Regresión múltiple. Documento inédito. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de http://www.fuenterrebollo.com/Economicas/ECONOMETRIA/MULTIVARIANTE/REGRE_MULTIPLE/regresion-multiple.pdf

Hernández, J., Ramírez, M. J., y Ferri, C. (2005). Introducción a la minería de datos. Madrid: Pearson.

Martín Martín, R. (2008). Supuestos del modelo de regresión lineal. Documento inédito. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de https://previa.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica/PracticasSPSS/Supuestos_del_modelo_de_regresion_lineal.pdf

Pérez, C. (2008). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson.

Pérez, C., y Santín, D. (2008). Minería de datos. Técnicas y herramientas. Madrid: Paraninfo.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222704Copyright (c) 2019 Ruth Vilà Baños, Mercedes Torrado Fonseca, Mercedes Reguant Alvarez

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona