El Pràcticum al grau de Pedagogia de la UB: avançant en el nou “Model de les 4-I: Inclusió, Integració, Innovació i Internacionalització”

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2023.15.5

Paraules clau:

Pràctiques professionals, Institucionalització, Inclusió, Integració, Innovació, Internacionalització

Resum

En aquest article es fa referència a la història del pràcticum de Pedagogia de la UB, visualitzada pels interessos i inquietuds manifestades a les publicacions del Grup d’innovació PRAXIS . A partir d’aquí es fan algunes reflexions sobre el procés i la caracterització de la institucionalització del model de pràctiques de Pedagogia de la UB. En un segon apartat es presenten i analitzen els objectius i les accions empreses des de la presentació i l’aprovació del Projecte d’Innovació Docent (2019) “El Pràcticum com a eix vertebrador del grau de Pedagogia: vers la internacionalització de les Pràctiques Externes.” Es destaquen les 4 àrees de treball prioritàries: la Inclusió, la Integració, la Innovació i la Internacionalització. Donades les transformacions socials ocorregudes en els últims anys: 4.ª Revolució industrial, capitalisme tècnic informàtic financer, transformació del mercat laboral, heterogeneïtat cultural, rol de la universitat a les societats, incorporació i atenció de nous col·lectius a les universitats, les 4-I es constitueixen en la perspectiva que la Coordinació del Pràcticum assumeix com a prioritàries. Finalment es fa menció al Projecte d’ Investigació REDICE 2022 del grup d’investigació PRAXIS on es posa de manifest l’interès del grup de realitzar treballs d’ investigació metòdics i sistemàtics relatius a la inclusió i integració.

Referències

Blanco, R., Fontrodona, J., y Poveda, C. (2017). La industria 4.0: el estado de la cuestión. Revista Economía Industrial, 406, 151-164.

EUA. European University Association. (2021). Universities without walls. A vision for 2030. https://cepcuyo.com/wp-content/uploads/2021/02/Universities-without-walls-a-vision-for-2030.pdf

Dabat, A., Hernández, J., y Vega, C. (2015). Capitalismo actual, crisis y cambio geopolítico global. Economía UNAM, 12(36), 62-89. https://doi.org/10.1016/j.eunam.2015.10.005

Duprat, F., Rajadell, N., y Vilà, R. (2019). Propuesta podel Prácticum como eje vertebrador en el grado de Pedagogía (RES0028). Actas XV Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas Externas, “Presente y retos de futuro”, POIO (Pontevedra), 10, 11 y 12 de julio de 2019, 96-109. https://drive.google.com/file/d/1vPnZqOX0UxgegoOj0KxhTdeEagaE5kQY/view

García-Cano, M., Buenestado, M., Gutíerrez-Arenas, M.P., López, M., y Naranjo de Arcos, A. (2017). Apuntes para la inclusión en la comunidad universitaria. ¿Qué es una universidad inclusiva? Colección Diversidad. Servicio de Atención a la Diversidad, Unidad de Educación Inclusiva (UNEI). Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Córdoba. http://hdl.handle.net/10396/17404

Lapassade, G. (1980). Socioanálisis y potencial humano. Editorial Gedisa.

Millan, D., Burguet, M., Vilà, R., Aneas, A., Rajadell, N., y Noguera, E. (2014). El pràcticum al Grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. RIDU. Revista d’Innovació Docent Universitària, 6, 32-52. https://doi.org/10.1344/RIDU2014.6.4

Pedroza, R. (2018). La universidad 4.0 con currículo inteligente 1.0 en la cuarta revolución industrial. RIDE revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo, 9(17), 168-194. https://doi.org/10.23913/ride.v9i17.377

Rajadell, N., Aneas, A., Méndez, J. L., y Ferré, M. (2021a). Balanç de deu anys del pràcticum de pedagogia a la Universitat de Barcelona. Revista Catalana de Pedagogia, 19, 3-23. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.155

Rajadell, N., Duprat, F., y Vilà, R. (2021b). El model de les quatre “I” en el Pràcticum del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2021, 5. https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/390316

Descàrregues

Publicades

2023-01-30

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a