La perspectiva de gènere en la docència universitària d'Economia i Història

Autors/ores

  • Montserrat Carbonell-Esteller Universitat de Barcelona http://orcid.org/0000-0002-6986-3547
  • Anna Carreras-Marín Universitat de Barcelona
  • Josep Colomé-Ferrer Universitat de Barcelona
  • Joaquín Turmo-Garuz Universitat de Barcelona
  • M. Teresa Bartual Figueras

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.9

Paraules clau:

Perspectiva de gènere, Educació superior, Sensibilització

Resum

La perspectiva de gènere en la docència universitària implica sotmetre a reflexió els conceptes i anàlisi de les corrents acadèmiques dominants, identificar els biaixos de gènere, promoure una interpretació més àmplia i completa de la realitat i afavorir la sensibilització i conscienciació de les i els estudiants. Vol dir, essencialment, una reorganització de continguts, una reflexió sobre els conceptes, models, teories i perspectiva d'anàlisi, així com la introducció de nous casos, exemples pràctics, fonts de referència, etc. Aquest estudi mostra els resultats d'un projecte d'innovació docent que pretén donar les primeres passes per aconseguir la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en la docència. L'aplicació del mateix s'ha efectuat en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i el grau de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.  Es van estudiar els plans docents, es va identificar el biaix sistemàtic en la majoria de les assignatures, es van dissenyar activitats de reflexió i sensibilització i es va proposar un qüestionari de validació de l'aprenentatge. En conjunt es va comptar amb la participació de 480 estudiants. Els resultats mostren que, tot i els avenços aconseguits en termes legals i administratius, la posició i el paper de la dona en l'economia i la història contínua, en general, invisibilitzat. S'aprecia, també, que les dones són més conscients de l'existència de desigualtats i més permeables a les actuacions docents que incorporen reflexions i anàlisi d'aquesta índole. Finalment, s'observa que les accions docents que incorporen la perspectiva de gènere contribueixen a canviar les percepcions de les / us estudiants i tenen efectes positius sobre la seva conscienciació i sensibilització.

Biografies de l'autor/a

Montserrat Carbonell-Esteller, Universitat de Barcelona

Professora Titular del Departament d'Història Econòmica, Institiucions, Politica i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona.

Anna Carreras-Marín, Universitat de Barcelona

Professora Titular del Departament d'Història Econòmica, Institiucions, Politica i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona.

Josep Colomé-Ferrer, Universitat de Barcelona

Professor Titular del Departament d'Història Econòmica, Institiucions, Politica i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona.

Joaquín Turmo-Garuz, Universitat de Barcelona

Professor Titular del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona.

M. Teresa Bartual Figueras

Profesora Titular del Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona.

Referències

Alfama, E., Cruells, M. y De la Fuente, M. (2014) ¿Qué ha cambiado con esta crisis? El mainstreaming de género en la encrucijada. Investigaciones Feministas, 5, pp. 69-85.

Biglia, B. y Vergés-Bosch, N. (2016) Cuestionando la perspectiva de género en la investigación. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 9(2), pp. 12-29.

Council of Europe (1998) Final report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS). I Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practice, Strasbourg, Council of Europe Publishing.

Donoso Vázquez, T., Montané López, A. y Pessoa de Carvalho, M.E. (2014) Género y calidad en Educación Superior. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 17(3), pp. 157-171.

Donoso Vázquez, T. y Velasco Martínez, A. (2013) ¿Por qué una propuesta de formación en perspectiva de género en el ámbito universitario? Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, 17(1), pp. 71-88.

González, J. y Wagenaar, R. (2003) Tuning Educational Structures in Europe: Informe Final Bilbao: Universidad de Deusto. Recuperat de: http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Education al.pdf

Izquierdo, M.J., Mora, E. y Duarte, L. (2008) Cuidado y provisión: el sesgo de género en las prácticas universitarias y su impacto en la función socializadora de la universidad. Madrid, Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer.

Mora, E. y Pujal, M. (2016) Los fines de la formación universitaria desde una perspectiva de género. Convergencia: Revista de ciencias sociales, 70, pp. 143-176.

Osborn, M., et al. (2000) Science Policies in the European Union: Promoting excellence through mainstreaming gender equality. A Report from ETAN Expert Working Group on Women and Science. Luxembourg: Office for Official Publications in the EC.

Pankhurst, P. (2015) Suffragette: The story of Emmeline Pankhurst. Hesperus Press, London.

Rifà-Valls, M. y Duarte, L. (2013) Interseccionalidades de género, desigualad y educación superior. Categorías y estrategias en la investigación. En: Zapata, M., García, S. y Chan, J. (eds.), La interseccionaliad en debate: Actas del Congreso Internacional: Indicadores Interseccionales y Medidas e Incursión Social en Instituciones e Educación Superior. MISEAL, Berlín.

Descàrregues

Publicades

2018-01-30

Número

Secció

Articles