Anàlisi comparada del rendiment acadèmic d'estudiants de diferent procedència. Reflexions i proposta d'aprenentatge. El Cas de la Microeconomia de la Facultat d'Economia i Empresa

Autors/ores

  • M. Teresa Bartual Figueras
  • Joaquín Turmo-Garuz Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2014.6.5

Paraules clau:

Grup heterogeni, rendiment acadèmic, homogeneïtzació-anivellament

Resum

En aquest article s’estudia el tractament dels problemes de rendiment acadèmic associats a la heterogeneïtat curricular en grups nombrosos. L’esmentada heterogeneïtat es caracteritza per l’existència d’estudiants de procedència i formació prèvia diverses, incloent estudis amb títols a altres països. En el tractament d’aquest problema s’ha utilitzat una metodologia que combina la classe magistral amb una orientació específica del professor i material d’autoaprenentatge en diferents nivells de profundització, amb suport moodle. En alguns casos s’ha dut a terme un reforç mitjançant tutories específiques. L’estudi s’ha basat en la realització d’entrevistes en profunditat a estudiants del diferents grups i una enquesta sobre hàbits d’estudi, ús i valoració dels instruments d’aprenentatge proposats. A més, s’ha contrastat amb els resultats acadèmics obtinguts pels estudiants. L’anàlisi dels resultats mostra una notable eficàcia de la metodologia utilitzada en l’adquisició de coneixements en els diferents grups de procedència dels estudiants. A més, aquesta metodologia també s’ha mostrat útil com a instrument d’homogeneïtzació i/o anivellament en grups amb un alt grau de diversitat.

Descàrregues

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a