Les competències professionals dels titulats universitàris d'ADE: valoració de les necessitats formatives

Autors/ores

  • M. Teresa Bartual Figueras Universitat de Barcelona
  • Roman Jordi Adillon Boladeres Universitat de Barcelona (UB)
  • Xavier Garcia Marimón Universitat de Barcelona (UB)
  • Montserrat Simó i Solsona Universitat de Barcelona (UB)
  • Joaquin Turmo-Garuz Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.6

Paraules clau:

Competències professionals, Ajust formatiu, Mercat de treball, Titulats en ADE

Resum

El principal objectiu d'aquest treball és identificar la demanda de competències professionals dels titulats d'ADE  i el desajust entre les competències adquirides pels titulats, és a dir l'oferta, i la demanda de competències per part dels ocupadors. L'estudi es basa en l'opinió dels empresaris, obtinguda a través d'una enquesta i d’entrevistes en profunditat. Els resultats mostren que les empreses valoren les competències genèriques més que les específiques i que,  al mercat de treball, el desenvolupament de les competències transversals és un element determinant de l'ocupabilitat. Els resultats plantegen la necessitat de reorientar la formació i els mètodes d’ensenyament-aprenentatge i suggereixen la conveniència d'una relació més profunda entre les universitats i les empreses.

Biografies de l'autor/a

M. Teresa Bartual Figueras, Universitat de Barcelona

Facultat d'Economia i Empresa Departament deTeoria Econòmica

Roman Jordi Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona (UB)

Facultat d'Economia i Empresa Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Xavier Garcia Marimón, Universitat de Barcelona (UB)

Facultat d'Economia i Empresa Departament de Comptabilitat

Montserrat Simó i Solsona, Universitat de Barcelona (UB)

Facultat d'Economia i Empresa Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

Joaquin Turmo-Garuz, Universitat de Barcelona

Facultat d'Economia i Empresa Departament deTeoria Econòmica

Referències

[1] Alcañiz, M., Riera, C., Claveria, O. (2013) La formació competencial dels llicenciats en economia i empresa: una visió des del seu entorn professional. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6(2), pp. 64-85.

[2] Allen, J., Ramaekers, G. (2006) Survey among employers of alumni from the Faculty of Economics and Business Administration of Universiteit Maastricht. Faculty of Economics and Business Administration, Maastricht.

[3] Allen, J., Ramaekers, G., Van der Velden, R. (2003) La medición de las competencias de los titulados superiores. En Vidal, J. (coord) Métodos de análisis de la inserción laboral de los Universitarios. Secretariado de Universidades y Medios Audiovisuales, Universidad de León.

[4] Alonso, L., Fernandez, C., Nyssen, J.M. (2009) El debate sobre las competencias. Una investigación cualitativa en torno a la educación superior y el mercado de trabajo en España. ANECA, Madrid.

[5] Bolívar, A. (2008) El discurso de las competencias en España: Educación básica y educación superior. Revista de Docencia Universitaria REDU, 2, pp. 1-23.

[6] Bridgstock, R. (2009) The graduate attributes we’ve overlooked: enhancing graduate employability through career management skills. Higer Education Research and Development, 28(1), pp. 31-44.

[7] Coromines, E., Saurina, D., Villar, E. (2010) Adequació de la formació universitària al mercat de treball. Anàlisi de tres cohorts de graduats a Catalunya. AQU, Barcelona.

[8] González, J., Wagenaar, R. (ed) (2003) Tuning Educational Structures in Europe. Deusto y Groningen: Universidad de Deusto y Universidad de Groningen.

[9] Hodges, D., Burchell, N. (2003) Business Graduate Competencies: Employers’ Views on Importance and Performance. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 4(2), pp. 16-22.

[10] Martín-del-Peso, M., Rabadán-Gómez, A., Hernández-March, J. (2013) Desajustes entre formación y empleo en el ámbito de las Enseñanzas Técnicas Universitarias: La visión de los empleadores de la Comunidad de Madrid. Revista de Educación, 360, pp. 244-267.

[11] Marzo-Navarro, M., Pedraja-Iglesias, M., Rivera-Torres, P. (2009) Curricular profile of University graduates versus business demands: Is there a fit or mismatch in Spain? Education and training, 15(1), pp. 56-69.

[12] Nusche, D. (2008) Assessment of learning outcomes in higher education: A comparative review of selected practices. OCDE, Paris. Disponible en: http://oecd.org/dataoecd/13/25/40256023.pdf.

[13] Reio, T.G.J., Sutton, F.C. (2006) Employer Assessment of Work-Related Competencies and Workplace Adaptation. Human Resource Development Quarterly, 17(3), pp. 305-324.

[14] Rothwell, A., Herber, I., Rothwell, F. (2009) Self perceived employability: Construction an initial validation of a scale for university students. Journal of Vocational Behaviour, 75, pp. 152-161.

[15] Teichler, U. (2007) Does Higher Education Matter? Lesson from a Comparative Graduate Survey. Journal of Education, 42(1), pp. 11-34.

Descàrregues

Publicades

2016-01-30

Número

Secció

Articles