En moviment. Repertori comparat de fonts per l’estudi de la relació entre moviment obrer i migracions interiors. Barcelona - Torí 1955-1969

Autors/ores

  • Michelangela Di Giacomo

Paraules clau:

Turín, Barcelona, Migracions Interiors, Moviment Obrer

Resum

L’article tracta de si és possible i de quina manera es pot realitzar una investigació que compari les actituds dels subjectes del moviment obrer italià i espanyol en relació a la població que emigra des de les àrees subdesenvolupades cap a les capitals industrials de ambdós països. Més en concret, se centrarà en les ciutats de Torí i Barcelona durant els anys seixanta i en les parelles PCI/ PCE-PSUC i CGIL/ CCOO. En una primera part, es descriuen els materials d’arxiu i bibliogràfics. En una segona part, s’esbossen unes propostes per utilitzar concretament aquests materials i, en una tercera, donaré compte de la literatura historiogràfica, tot definint els punts principals de la comparació.

Biografia de l'autor/a

Michelangela Di Giacomo

Doctora en Historia contemporánea en la Università di Siena, becaria del Institut d’Estudis Catalans, es ajunta en el Centro CISCAM de la Università di Siena. Se ocupa de historia del movimiento obrero, del comunismo, de historia de las migraciones e historia urbana en los contextos italiano y español. Ganadora del Premio de la Fondazione G.Spadolini/Presidenza della Repubblica y del Premio “C. Leuzzi” del Senato della Repubblica. Ha publicado entre otros trabajos en “Historia, Trabajo, Sociedad” (en publicación, 2013); “Diacronie” (2012); “Dimensioni e problemi della ricerca storica” (2011); “Studi Storici”, (2010); “Storiografia” (2009). Su primer libro va a salir para la Bononia University Press, Bologna (2013).

Descàrregues

Número

Secció

Recerques i assajos