Falange, autarquia i crisi. La vaga general de 1951 a Barcelona

Autors/ores

  • Michael Richards University of the West England (Bristol)

Paraules clau:

tramvies, boicot, vaga general, Falange, Vieja Guardia

Resum

La vaga de tramvies de 1951 va ser la protesta més important que es va aixecar a la ciutat de Barcelona des de la Guerra Civil fins a 1976. Va representar un punt d’inflexió en el franquisme, ja que va contribuir a un lent canvi en les formes de dominació imposades per la dictadura. L’article analitza les causes de la protesta, emfatitzant les desavinences internes a Falange i entre Falange i el governador civil, per explicar el suport inicial al boicot als tramvies per part de sectors afins al règim. Si bé els primers agents de la protesta van ser estudiants i alguns membres de Falange, la població treballadora s’hi va anar implicant cada vegada més. La infiltració d’antifranquistes entre els enllaços sindicals, i també d’alguns membres descontents de Falange, ajuden a explicar la convocatòria de vaga general el 12 de març de 1951, que va tenir un ampli seguiment a l’àrea de Barcelona i repercussions a diverses ciutats espanyoles. Entre les conseqüències d’aquesta vaga, es pot destacar una àmplia repressió, el relleu de nombroses autoritats polítiques a Barcelona, un canvi en les relacions entre Falange i el governador civil, i el qüestionament de la política econòmica autàrquica, amb la introducció de mesures liberalitzadores.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Michael Richards, University of the West England (Bristol)

És professor de la Universitat de l’Oest d’Anglaterra, a Bristol. Com a hispanista especialitzat en l’estudi de la Guerra Civil i la postguerra, al llarg de la seva trajectòria investigadora ha tractat temes com la repressió —en les seves diferents vessants — i les polítiques de memòria. És àmpliament coneguda la seva obra Un tiempo de silencio. La Guerra Civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, publicada en anglès el 1998 i en castellà el 1999. Ha escrit nombrosos articles i, més recentment, ha coordinat, amb Chris Ealham, l’obra España fragmentada. Historia cultural y Guerra Civil Española, publicada en anglès el 2005 i en llengua castellana el 2010.

Descàrregues

Com citar

Richards, M. (2014). Falange, autarquia i crisi. La vaga general de 1951 a Barcelona. Segle XX: Revista Catalana d’història, (3), 95–124. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/9836

Número

Secció

Recerques i assajos