Els moviments veïnals a Roma durant el cicle de protesta italià (1968-1976)

Autors/ores

  • Noemí Alonso García Università degli Studi di Cassino

Paraules clau:

acció col·lectiva, cicle de protesta, canvi polític, moviment veïnal, Roma

Resum

L’article aborda un estudi dels moviments veïnals que es van desenvolupar a Roma entre 1968 i 1976. Se n’analitzen, en primer lloc, les característiques, descrivint l’evolució que tingueren les elaboracions teòriques, les reivindicacions, les estructures organitzatives i, sobretot, les formes d’acció que s’hi van emprar. Posteriorment, també s’esbossa un model explicatiu tenint en compte els possibles factors que van poder condicionar la seva aparició i declivi, així com les característiques assumides per les protestes veïnals estudiades. S’insisteix, en particular, en variables dinàmiques del context polític i social, com les transformacions polítiques que es van produir durant els anys seixanta i les que caracteritzaren la conjuntura de mitjan dècada dels setanta; és a dir, s’exposa la manifestació d’un cicle de protesta en la societat italiana i s’analitza l’evolució dels comportaments que hi van tenir, davant les protestes veïnals, tant els seus principals aliats polítics com els seus adversaris.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Noemí Alonso García, Università degli Studi di Cassino

És doctora en Història Contemporània per la Universitat Complutense de Madrid, on va presentar la seva tesi, dirigida pel doctor Julio Aróstegui, amb el títol Los movimientos vecinales romanos durante el ciclo de protesta italiano de 1967-1976. Ha obtingut beques per a la realització de cursos de postgrau i de recerca a l’estranger, entre d’altres la beca CSIS-Roma (CSIC), 1997-1998. Ha intervingut en diferents congressos i ha publicat en diverses revistes articles sobre els moviments socials i la violència política a la Itàlia dels anys setanta. Actualment és lectora a la Università degli Studi de Cassino i professora contractada a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Luiss Guido Carli de Roma.

Descàrregues

Com citar

Alonso García, N. (2014). Els moviments veïnals a Roma durant el cicle de protesta italià (1968-1976). Segle XX: Revista Catalana d’història, (4), 57–77. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/9844

Número

Secció

Recerques i assajos