Estudi de l'abandonament a les universitats públiques catalanes. L'anàlisi de dues cohorts de la base de dades UNEIX

Xavier MA. Triadó i Ivern, Pilar Figuera Gazo, Ma. Del Pilar (María del Pilar) Aparicio Chueca, María-Luisa Rodríguez, Natalia Jaría Chacón, Mercedes Torrado-Fonseca, Ernest Pons Fanals, Montserrat Freixa-Niella, Immaculada Dorio-Alcaraz, Màrius Domínguez-Amorós

Resum


L’abandonament universitari és un fenomen cada vegada més preocupant, ja que les magnituds que pren aquest són considerables, tant en l’àmbit d’Espanya –xifrat en una taxa del 40 %–, com pel que fa a Catalunya –taxa del 30 %–. El present article pretén plasmar l’estat de la qüestió pel que fa a l’abandonament i, en concret, se centra a aprofundir en l’estudi d’aquest fenomen a les universitats públiques catalanes identificant les tipologies d’abandonament que es poden donar i quins són els perfils d’estudiants que el protagonitzen. Des d’un punt de vista empíric, es realitza un estudi sobre la dimensió que presenta l’esmentat fenomen en dues cohorts a les universitats catalanes tenint en compte el perfil de l’estudiant en cada moment temporal de la seva trajectòria acadèmica. Per acabar, atenent a la preocupació per l’eficiència i l’eficàcia del sistema universitari, s’indiquen alguns suggeriments per intentar reduir aquest fenomen i millorar la sistematització de la recollida de dades.

Paraules clau


Abandonament universitari; Tipologies d’abandonament; Perfil d’estudiants

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2010.3.2322

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c) 2010 Els autors

URL de la llicència: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona