Com aplicar arbres de decisió en SPSS

Vanesa Berlanga-Silvente, María-José Rubio-Hurtado, Ruth Vilà Baños

Resum


Un arbre de decisió és una forma gràfica i analítica de representar tots els esdeveniments (successos) que poden sorgir a partir d'una decisió assumida en cert moment. Ens ajuden a prendre la decisió més "encertada", des d'un punt de vista probabilístic, davant un ventall de possibles decisions. Aquests arbres permeten examinar els resultats i determinar visualment com flueix el model. Els resultats visuals ajuden a buscar subgrups específics i relacions que potser no trobaríem amb estadístiques més tradicionals.

Els arbres de decisió són una tècnica estadística per a la segmentació, l'estratificació, la predicció, la reducció de dades i el filtrat de variables, la identificació d'interaccions, la fusió de categories i la discretització de variables contínues.

La funció arbres de decisió (Tree) en SPSS crea arbres de classificació i de decisió per a identificar grups, descobrir les relacions entre grups i predir esdeveniments futurs. Existeixen diferents tipus d'arbre CHAID, CHAID exhaustiu, CRT i QUEST, segons el que millor s'ajusti a les nostres dades.


Paraules clau


Arbre de decisió; CHAID; Classificació; Mineria de dades

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.1615

Enllaços refback

Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona