Anàlisi comparada del rendiment acadèmic d'estudiants de diferent procedència. Reflexions i proposta d'aprenentatge. El Cas de la Microeconomia de la Facultat d'Economia i Empresa

M. Teresa Bartual Figueras, Joaquín Turmo-Garuz

Resum


En aquest article s’estudia el tractament dels problemes de rendiment acadèmic associats a la heterogeneïtat curricular en grups nombrosos. L’esmentada heterogeneïtat es caracteritza per l’existència d’estudiants de procedència i formació prèvia diverses, incloent estudis amb títols a altres països. En el tractament d’aquest problema s’ha utilitzat una metodologia que combina la classe magistral amb una orientació específica del professor i material d’autoaprenentatge en diferents nivells de profundització, amb suport moodle. En alguns casos s’ha dut a terme un reforç mitjançant tutories específiques. L’estudi s’ha basat en la realització d’entrevistes en profunditat a estudiants del diferents grups i una enquesta sobre hàbits d’estudi, ús i valoració dels instruments d’aprenentatge proposats. A més, s’ha contrastat amb els resultats acadèmics obtinguts pels estudiants. L’anàlisi dels resultats mostra una notable eficàcia de la metodologia utilitzada en l’adquisició de coneixements en els diferents grups de procedència dels estudiants. A més, aquesta metodologia també s’ha mostrat útil com a instrument d’homogeneïtzació i/o anivellament en grups amb un alt grau de diversitat.


Paraules clau


Grup heterogeni; rendiment acadèmic; homogeneïtzació-anivellament

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2014.6.5

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona