Feedback i oportunitats de millora: una avaluació orientada a l’aprenentatge actiu

Autors/ores

  • Miguel Santolino Prieto Universitat de Barcelona
  • Manuela Alcañiz
  • Carme Riera i Prunera

DOI:

https://doi.org/10.1344/105.000001861

Paraules clau:

Avaluació formativa, doble correcció, treball col·laboratiu.

Resum

Aquest article analitza una experiència innovadora d’avaluació formativa per a la millora de l’ensenyament de l’Estadística, fàcilment extrapolable a altres estudis. Es detalla la implementació d’una modalitat de doble correcció, consistent a corregir els treballs dels estudiants en dues ocasions. En la primera, que duen a terme els mateixos integrants de l’aula entre ells, es detecten possibles errors o carències, segons una rúbrica de correcció elaborada pel docent, i els estudiants reben el feedback que els permet corregir i millorar els seus treballs abans que se’ls assigni una qualificació numèrica. A la segona correcció, el treball, ja revisat, és avaluat pel professor. Com a resultat es produeix un millora significativa de la qualitat dels treballs dels estudiants, que aprenen de forma activa a partir dels seus errors. L’experiència és valorada com a satisfactòria per part dels propis estudiants, tant pel que fa a l’adquisició de continguts, com de competències.

Biografies de l'autor/a

Miguel Santolino Prieto, Universitat de Barcelona

Professor Agregat Interí. Dept. d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola.

Manuela Alcañiz

Professora Titular d'Universitat. Dept. d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola. Coordinadora del Grup d'Innovació Docent Consolidat per la UB "Anàlisi de Dades en Economia i Empresa".

Riskcenter-IREA

Carme Riera i Prunera

Professora Titular d'Universitat. Dept. d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola.

Descàrregues

Publicades

2013-01-22

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a