Factors socioacadèmics associats a la taxa d'abandonament en el Grau d'Estadística

Lluís Bermúdez i Morata, Sandra García Martínez, Manuela Alcañiz, Jordi López Tamayo

Resum


La taxa d'abandonament és un dels indicadors més utilitzats en la valoració dels estudis de Grau universitaris. Analitzar aquesta variable i els factors que influeixen en ella pot aportar informació d'interès a tenir en compte tant per part de la Direcció i professorat del Grau, com pels propis estudiants.

Es parteix de la informació facilitada pel Servei de Planificació Acadèmic-docent de la Universitat de Barcelona dels estudiants que han iniciat el Grau d'Estadística, impartit conjuntament per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 2009 a l'actualitat. S'analitza quins factors socioacadèmics dels nous estudiants del Grau poden influir en la probabilitat d'abandonament d'aquest. La metodologia utilitzada per a això ha estat un model de regressió logística (lògit).

La via i la nota d'accés al Grau, i el nivell d'estudis dels pares, influeixen significativament en la taxa d'abandonament del Grau d'Estadística. Concretament: (i) els estudiants que accedeixen al Grau a través dels cicles formatius de grau superior presenten una taxa d'abandonament major que aquells que ho fan des del  batxillerat; (ii) una nota d'accés  elevada disminueix la taxa d’abandonament i, finalment, (iii) els estudiants els pares dels quals no tenen formació universitària tendeixen a abandonar menys els seus estudis de Grau.

Paraules clau


Taxa d'abandonament; Estudis universitaris; Model lògit; Matriu de confusió; Corba ROC.

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Álvarez Pérez, P.R., Cabrera Pérez, L., González Afonso, M.C., Bethencourt Benítez, J.T. (2006) Causas del abandono y prolongación de los estudios universitarios. Paradigma, 27, 1, pp. 1-22.

Bernardo, A., Esteban, M., Fernández, E., Cervero, A., Tuero, E., Solano, P. (2016) Comparison of personal, social and academic variables related to university drop-out and persistence. Frontiers in Psychology, 7(1610), pp. 1-9.

Bozdogan, H. (1987) Model selection and Akaike's Information Criterion (AIC): The general theory and its analytical extensions. Psychometrika, 52(3), pp. 345-370.

Brennan, J. (2008) Higher education and social change. Higher Education, 56, pp. 381-393.

Lassibille, G., Navarro, L., Aguilar, I., de la O, C. (2001) Youth Transition from School to Work in Spain. Economics of Education Review, 20, pp. 139-149.

Park, L.E.; Crocker, J.; Kiefer, A.K. (2007) Contingencies of self-worth, academic failure, and goal pursuit. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(11), pp. 1503-1517.

Peng, C.J.; Lee, K.L.; Ingersoll, G.M. (2002) An Introduction to Logistic Regression Analysis and Reporting. The Journal of Educational Research, 96(1), pp. 3-14.

Rubb, S. (2003) Overeducation in the labour market: A comment and re-analysis of a meta-analysis. Economics of Education Review, 22, pp. 621-629.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.2

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona