Factors socials relacionats amb habilitats de lideratge i assoliment educatiu en directors d’escoles primàries

Maricela Guzmán Cáceres

Resum


INTRODUCCIÓ. El propòsit de l’article és identificar les habilitats de lideratge de directors d’escoles primàries i la seva relació amb els nivells d’assoliment que han obtingut els alumnes de les seves escoles. MÈTODE. Es va aplicar una prova d’habilitats de lideratge, formada per seixanta ítems, a trenta-un directors de trenta-una escoles primàries de l’estat de Tabasco, Mèxic. El mostreig es va estratificar per quotes i les dades es van desagregar segons tres nivells d’assoliment educatiu: alt, mitjà i baix. RESULTAT. L’habilitat de lideratge més forta en els directors de les escoles dels tres nivells d’assoliment va ser la comprensió o capacitat d’entendre els altres, i la més feble va ser l’ambició. S’observa que la capacitat d’entendre els altres no garanteix un lideratge efectiu si no va acompanyat d’altres factors, com ara la creació compartida d’una visió que inclogui tots els membres de la comunitat educativa, la motivació per desenvolupar-la de manera col·laborativa, i la gestió i administració de l’escola. DISCUSSIÓ. Els resultats són útils per entendre de quina manera el context sociocultural influeix en les habilitats i els estils de lideratge que els directors escolars mostren en les escoles que dirigeixen.

Paraules clau


Lideratge; Administració educativa; Ambient sociocultural; Aprenentatge; Educació bàsica

Text complet:

PDF (English)

Referències


Antonakis, J. (2012). Transformational and Charismatic Leadership. In D. Day & J. Antonakis (Eds.), The nature of leadership. (pp. 256–288). Thousand Oaks, USA: Sage.

Bass, B. M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19–31. https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S

Burns, J. (1979). Leadership. London: Perennial.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge MA: Harvard University Press.

Bryant, M., (2003) Cross-cultural perspectives on school leadership: lessons from Native American interviews. In N. Bennett, M. Crawford, & M. Cartwright, (Eds.), Effective Educational Leadership. (pp. 216–228). London: Paul Chapman Publishing.

Castro, E. (2018). 33 best images on Pinterest from ecological systems theory diagram. Retrieved from http://www.dreamdiving-resort.com/ecological-systems-theory-diagram/

Dansereau, F. J., Graen, G., & Haga, W. J. (1975). A Vertical Dyad Linkage Approach to Leadership within Formal Organizations: A Longitudinal Investigation of the Role-Making Process. Organizational Behavior and Human Performance, 13, 46–78. https://doi.org/10.1016/0030-5073(75)90005-7

Day, Ch., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). How Successful School Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make a Difference. Educational Administration Quarterly, 52(2), 221–258. https://doi.org/10.1177/0013161X15616863

Fiedler, F. (1978). The Contingency Model and the Dynamics of the Leadership Process. Advances in Experimental Social Psychology, 11, 59–112. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60005-2

Gairín, J., Tafur, R. M., & Váquez M. I. (2017). Advances and Challenges of Educational Leadership in Latin America. In D. Waite & I. Bogotch, The Wiley International Handbook of Educational Leadership. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.

Graen, G. B. & Cashman, J. (1975). A role-making model of leadership in formal organizations: A developmental approach. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.), Leadership Frontiers (pp. 143–166). Kent, OH: Kent State University Press.

Graen, G. B. & Uhl-Bien, M. (1991). The transformation of professionals into self-managing and partially self-designing contributions: Toward a theory of leadership making. Journal of Management Systems, 3(3), 33–48.

Grissom, J. A. & Loeb, S. (2011). Triangulating Principal Effectiveness: How Perspectives of Parents, Teachers, and Assistant Principals Identify the Central Importance of Managerial Skills. American Educational Research Journal, 48(5), 1091–1123. https://doi.org/10.3102/0002831211402663

Gronn, P. (2002). Distributed leadership as a unit of analysis. The Leadership Quarterly, 13(4), 423–451. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00120-0

Guzmán, M., Pérez A. R., & Hernández, J. A. (2016). Organizational Climate and Educative Outcomes in Elementary Schools. International Education and Research Journal, 2(2), 14–17.

Hallinger, P. & Murphy, J. (1986). The Social Context of Effective Schools. American Journal of Education, 94(3), 328–355. https://doi.org/10.1086/443853

Hargreaves, A. (2007). Sustainable Leadership and Development in Education: creating the future, conserving the past. European Journal of Education, 42(2), 223–233. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2007.00294.x

Hargreaves, A. & Fink, D. (2006) Sustainable Leadership, San Francisco, CA: Jossey Bass.

Harris, A., (2014). Distributed Leadership Matters. Thousand Oaks, CA: Corwin Sage Press.

Hernández-Castilla, R. & Murillo, F. J. (2017). Lecciones aprendidas del estudio de casos del liderazgo exitoso en el proyecto ISSPP. In F. J. Murillo (Coord.), Avances en liderazgo y mejora de la educación: Papers from the First International Congress on School Leadership and Improvement in Education. Madrid: Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Educación RILME, pp. 70–72.

Hersey, P. & Blanchard, K. H. (1982). Management of organizational behavior. Utilizing human resources. (4th edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Humphreys, D. M. (2016). Discourses of educational leadership - the under-explained influence of context. (PhD thesis). Liverpool John Moores University. Retrieved from https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.689380

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2015). Planea. National Results 2015. Retrieved from http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2015/difusion_resultados/1_Resultados_nacionales_Planea_2015.pdf

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2017). Planea. National results 2017. Retrieved from

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/A/328/P2A328.pdf

Jawas, U. (2017). The influence of socio-cultural factors on leadership practices for instructional improvement in Indonesian schools. School Leadership & Management, 37(5), 500–519. https://doi.org/10.1080/13632434.2017.1366440

Judge T. & Long, D. (2012). Individual Differences in Leadership. In D. Day & J. Antonakis, The nature of leadership, (pp. 179–217). Thousand Oaks, USA: Sage.

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., & Hopkins, D. (2006). Seven strong claims about successful school leadership. Nottingham: National College for School Leadership.

López, G., Slater, C., y García, J. M. (2010). Prácticas de dirección y liderazgo en las Escuelas primarias públicas de México. Los primeros años en el puesto. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(4), 1–18.

Márquez, A. (2017). A 15 años de PISA. Resultados y polémicas. Perfiles educativos, 39(156), 3–15.

Northouse, P. (2016). Leadership Theory and Practice. (7th ed.). Thousand Oaks: Sage.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2009). Mejorar el liderazgo escolar. Herramientas de trabajo. Retrieved from https://www.oecd.org/edu/school/43913363.pdf

Parés, I. (2015). Educational leadership in Mexico. International Journal of Educational Leadership and Management, 3(2), 143–172. Retrieved from http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijelm/article/view/1575/1330

Pont, B. (2017). Reformas educativas, el caso del liderazgo escolar en perspectiva comparada. PhD Thesis. Universidad Complutense de Madrid. Retrieved from https://eprints.ucm.es/45556/1/T39403.pdf

Roya, A. & Matthew, L. (2017). Contingencies, Context, Situation and Leadership. In D. Day & J. Antonakis, The nature of leadership. (pp. 138–168). Thousand Oaks, USA: Sage.

Sánchez, I. D. (2008). Los estilos de dirección y liderazgo. Propuesta de un modelo de caracterización y análisis. Pensamiento y Gestión, 25, 1–39.

Schmelkes, S. (2005). La desigualdad en la calidad de la educación primaria. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 35(3–4), 9–33.

Secretaría de Educación Pública. (2015). Concurso de Oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica ciclo escolar 2015-2016. Retrieved from http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/promocion_directores/consulta_resultados_en/

Schedlitzki, D. & Edwards, G. (2014). Studying Leadership: Traditional and Critical Approaches. London: Sage.

Silva, B. P., Aguirre L. C., & Cordero, G. (2009). Las capacidades del director de educación primaria en México desde la perspectiva de los expertos. X Congreso Nacional de Investigación Educativa, Consejo Mexicano de Investigación Educativa; Veracruz, Veracruz.

Slater, C., Silva P., & Antúnez, S. (2014). Presentation. Avances recientes sobre el liderazgo escolar. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 12(4), 5–12.

Spillane, J. P. (2006). Distributed Leadership. London: Jossey-Bass.

Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2001). Investigating School Leadership Practice: A Distributed Perspective. Educational Researcher, 30(3), 23–28. https://doi.org/10.3102/0013189X030003023

Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of the literature. New York: Free Press.

Sun, M., Penner, E. K., & Loeb, S. (2017). Resource- and Approach-Driven Multidimensional Change: Three-Year Effects of School Improvement Grants. American Educational Research Journal, 54(4), 607–643. https://doi.org/10.3102/0002831217695790

Teixidó, J. (2008). Competencias para el ejercicio de la dirección escolar. Bases para un modelo de desarrollo profesional de directivos. In R. Fernández & J. García (Eds.), Competencias profesionales para la dirección de los centros educativos. Castilla-La Mancha: Albacete, FEAEC.

Theoharis, G. (2007). Social Justice Educational Leaders and Resistance: Toward a Theory of Social Justice Leadership. Educational Administration Quarterly, 43(2), 221–258. https://doi.org/10.1177/0013161X06293717

Vaillant, D. (2015). Liderazgo escolar, evolución de políticas y prácticas y mejora de la calidad educativa. (Background paper prepared for the “Education for All” Global Monitoring Report 2015). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232403s.pdf

Vallejo, M. (2006). Políticas de profesionalización de directivos escolares de educación básica en México. Algunas líneas de problematización. La Tarea, 19, 1–10.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2019.12.122122Copyright (c) 2018 Maricela Cáceres

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona