Posicionament multivariant de les expectatives d'estudiants graduats, professors i empresaris mitjançant components principals categòrics

Manuela Alcañiz, Oscar Claveria, Salvador Torra Porras

Resum


El present article analitza les percepcions i les expectatives dels graduats universitaris, els professors i els empresaris pel que fa a l’adquisició de competències, des d’una òptica multivariant. Amb aquest objectiu es comparen les competències i habilitats desenvolupades durant els estudis universitaris (percepcions), i les que s’exigeixen als estudiants graduats per tal d’incorporar-se al mercat laboral (expectatives). L’estudi es basa en una enquesta realitzada entre llicenciats i acadèmics de la Universitat de Barcelona, i empresaris catalans. A partir de l’anàlisi estadístic efectuat, es detecta l’existència d’un desajust entre la percepció sobre les competències desenvolupades i les expectatives sobre el nivell necessari per incorporar-se al mercat laboral. S’observa a més com les diferències varien en funció del col·lectiu analitzat. A partir dels indicadors sintètics creats, es detecta que el grau superior de discrepància per les diferents competències analitzades es dóna entre els empresaris.

Paraules clau


Competències; Expectatives; Universitat; Enquesta; Posicionament multivariant; Components principals categòrics (CATPCA)

Text complet:

PDF (Español)

Referències


[1] Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2003) Guia d’avaluació externa de la transició al mercat laboral: Comitès específics per titulacions. Generalitat de Catalunya, Barcelona.

[2] Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2004) Competencias específicas de formación disciplinar y profesional. ANECA, Madrid.

[3] Alba-Ramírez, A. (1993) Mismatch in the Spanish labor market: overeducation? The Journal of Human Resources, 28(2), pp. 259-78.

[4] Alcañiz, M., Claveria, O., Riera, C. (2014) Competencias en educación superior desde tres perspectivas diferentes: estudiantes, empleadores y académicos. Revista Iberoamericana de Educación, 66(2), pp. 1-19.

[5] Chevalier, A., Lindley, J. (2009) Overeducation and the skills of UK graduates. Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 172, pp. 307-337.

[6] Di Pietro, G., Urwin, P. (2006) Education and skills mismatch in the Italian graduate labour market. Applied Economics, 38(1), pp. 79-93.

[7] Gifi, A. (1990) Nonlinear multivariate analysis. Department of Data Theory, Leiden.

[8] Grande, I., Abascal, E. (2005) Análisis de encuestas. ESIC, Madrid.

[9] Green, F., McIntosh, S. (2007) Is there a genuine under-utilization of skills amongst the over-qualified? Applied Economics, 39(4), pp. 427-439.

[10] Heijke, H., Meng, C., Ris, C. (2003) Fitting to the job: the role of generic and vocational competencies in adjustment and performance. Labour Economics, 10(2), pp. 215-229.

[11] Linting, M., Meulman, J.J., Groenen, P.J.F., Van der Koojj, A.J. (2007) Nonlinear principal components analysis: Introduction and application. Psychological Methods, 12(3), pp. 336-358.

[12] Martín, M., Rabadán, A.B., Hernández, J. (2013) Desajustes entre formación y empleo en el ámbito de las Enseñanzas Técnicas universitarias: la visión de los empleadores de la Comunidad de Madrid. Revista de Educación, 360(1), pp. 244-267.

[13] Mavromaras, K., McGuinness, S., O’Leary, N., Sloane, P., Wei, Z. (2013) Job Mismatches and Labour Market Outcomes: Panel Evidence on University Graduates. Economic Record, 89, pp. 382-395.

[14] McMillan, J.H., Schumacher, S. (2005) Investigación educativa. Pearson Addison Wesley, Madrid.

[15] Meulman, J.J. (1998) Optimal scaling methods for multivariate categorical data analysis. SPSS White Papers.

[16] Munroe, T., Westwind, M. (2009) What makes Silicon Valley tick? The ecology of innovation at work. Nova Vista Publishing, New York.

[17] Paganini, R. (2009) Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las universidades al proceso de Bolonia. Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao.

[18] Roberson, M.T., Carnes, L.W., Vice, J.P. (2002) Defining and measuring student competencies: A content validation approach for business program outcome assessment. Delta Pi Epsilon Journal, 44(1), pp. 13-24.

[19] Salas, M. (2003) Educación superior y mercado de trabajo. Grupo Editorial Universitario, Granada.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2016.8.9

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona